در بخش قبلی شما را با عصر دیجیتال آشنا کردیم. حالا زمان آن رسیده که به تعریف تحول دیجیتال بپردازیم. اما باید بدانید که هیچ تعریف مورد اجماعی از این مفهوم به علت جدید بودن آن در دنیا وجود ندارد. در جهان سازمان‌های زیادی را می بینیم که بدون درک حداقلی از این مفهوم در حال سرمایه‌گذاری‌های حداکثری روی آن هستند. دقت کنید که پیاده‌سازی تحول دیجیتال در سازمان‌ها موضوعی پیچیده است. اما اگر مفهوم تحول دیجیتال را به خوبی درک نکنید هیچ وقت در مسیر موفقیت قرار نمی‌گیرید. در سال 2019 شرکت‌ها حدود 1.3 تریلیون دلار در تحول دیجیتال هزینه کردند. در حالی که 70 درصد این تلاش‌ها به اندازه کافی موفق نبودند.

اما تحول دیجیتال چیست؟ تحول دیجیتال یعنی طراحی و توسعه موجودیتی در حد و اندازه عصر دیجیتال، یا بازطراحی یک موجودیت برای موفقیت در عصر دیجیتال. این موجودیت می‌تواند دولت، اقتصاد، صنعت، سازمان و یا هرچیز دیگری باشد. موجودیتی را می توان در تراز عصر دیجیتال دانست که به قابلیت‌های عصر دیجیتال دست پیدا کرده باشد.

این رویکرد منتج به تغییرات اساسی در نحوه عملکرد کسب وکار‌ها و شیوه های ارائه خدمات به مشتریان خواهد شد. تحول دیجیتال شکاف میان آنچه مشتریان دیجیتال در انتظار آن هستند و آنچه در واقعیت کسب وکارهای آنالوگ به مشتری ارائه می دهند را پر می‌کند. با این همه تحول دیجیتال بیش از اینکه یک چالش فناورانه برای سازمان‌ها و کسب وکار‌ها باشد یک چالش انسانی است که در آن فرهنگ و مهارت‌های دیجیتال تخصصی برای افراد فعال در حوزه کسب وکار و فرهنگ و مهارت‌های عمومی برای عموم شهروندان یک موضوع حائز اهمیت است.

لازمه آن آزمودن و به چالش کشاندن مداوم وضعیت موجود و قابلیت پذیرفتن راحت شکست‌ها توسط سازمان ها است. این موضوع گاهی به معنای کنار گذاشتن فرآیندهای معمول کسب و کار و اتخاذ رویکردهای نسبتا جدیدی است که به تازگی تبیین شده‌اند. فرآندهایی که تا پیش از این طی مدت طولانی به کار گرفته شده و اصولا شرکت‌ها برمبنای آنها بنیان‌گذاری شده اند.

در مجموع تحول دیجیتال یعنی: تغییر در رهبری، نگاه و تفکری متفاوت به کسب وکار، تشویق به نوآوری و مدل‌های کسب وکار جدید، به کارگیری شیوه‌های دیجیتالی کردن دارایی‌ها و افزایش استفاده از فناوری برای بهبود تمام ذینفعان سازمان.

لینک های پیشنهادی