گزارشات و تحلیل های منابع انسانی

HR Reports & Analysis

See key insights in one place Gain insights into your employees

کاربرد سامانه

بر اساس جمله معروف پیتر دراکر مبنی بر اینکه چیزی را می توان مدیریت کرد که قابل اندازه گیری باشد، می توان به اهمیت گزارشات جامع، داشبوردهای مدیریتی و داده های تحلیلی و کاربردی پی برد. بدون شک در فضای امروزی سازمان ها، متولیان منابع انسانی زمانی قادر خواهند بود به جایگاه شریک استراتژیک سازمان و قابل اعتماد نزد مدیران ارشد دست یابند که قادر باشند با زبان کمی و قابل فهم با ایشان مکالمه نمایند و بهترین راهکار برای دستیابی به این مهم، طراحی و بهره مندی از سیستم گزارشات هوشمند، داشبوردهای نمایانگر شاخص ها و سنجه های کمی به هنگام و به روز می باشد. سامانه گزارشات و تحلیل های منابع انسانی برسا نیز در راستای تامین و پوشش این نیاز مهم سازمانی طراحی گردیده است که نمایی کامل و دقیق از معیارهای کمی و قابل سنجش در حوزه منابع انسانی را پیش روی مدیران ارشد سازمان قرار می دهد.

مزایای شاخص سامانه


 • داشبوردهای سازمانی

  داشبوردهای سازمانی قابلیت طراحی داشبوردهای عملیاتی برای هر شاخص متناسب با ماهیت شاخص و تعریف طیف های مربوطه

 • به روز و به هنگام

  به روز و به هنگام امکان دریافت انواع گزارشات تحلیلی به روز و در لحظه با توجه به یکپارچگی و پویایی سیستم

 • روندیابی

  روندیابی امکان بررسی و مشاهده روندهای مختص هر شاخص با توجه به یکپارچگی داده ها

 • تنوع گزارش

  تنوع گزارش امکان طراحی و مشاهده انواع روش گزارش گیری با توجه به قابلیت های سیستم