سیستم ایمیل

معرفی سيستم ایمیل برسا

ديگر از نرم افزارهای متفرقه برای مديريت ارسال و دريافت ايميل‌های خود استفاده نكنيد زيرا برای برآورده ساختن نيازهای شما كافی نيستند. سيستم پست الكترونيک برسا علاوه بر اين كه امكانات Outlook را دارا می باشد، مزايايی اضافه بر آن دارد تا به صورت هر چه بهترو بيشتر نيازمندی‌های شما را مرتفع سازد.

برای نمونه سامانه ایمیل برسا که مبتنی بر سیستم ساز است می تواند چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ توسعه و شخصی سازی امکانات بی نظیر را در اختیار شما قرار می دهد که می توان با سیستم ساز با سایر نرم افزار ها یا سایر ماژول های نرم افزار حوزه اداری برسا نیز ارتباط برقرار کند.

مزایای سیستم ایمیل


  • امكان ايجاد يک سرويس دهنده متصل به اينترنت كه همه كاربران از طريق آن اعمال ارسال و دريافت ايميل راانجام دهند

  • سادگی و راحتی كاربری به منظور عدم سردرگمی كاربران در برابر قوانين و تنظيمات پيچيده

  • سادگی و راحتی بسيار در مديريت، پوشه بندی و بايگانی

  • بروز رسانی خودكارصندوق های موجود در سيستم

  • امكان ذخيره ايميل روی پايگاه داده و ويرايش آن ها

  • انجام محلی اكثر اعمال و عدم تاثيرگذاری روي محتويات صندوق های پستی اصلی

  • علامت گذاری ايميل های دريافتی به عنوان خوانده شده در صندوق های دريافتی اصلی

سامانه ایمیل برسا