سیستم پیامک رسان

معرفی سیستم پیامک رسان برسا

طریق این سیستم کاربران می توانند بسادگی اقدام به ارسال پیامک بصورت تکی یا انبوه نمایند. این سیستم در موارد زیر قابل استفاده می باشد:

– اطلاع رسانی، ارسال پیامک های تبلیغاتی و خبری نظیر پیام تبریک، معرفی، خبر و غیره برای مخاطبین سازمان که می توانند مشتریان، کاربران و ارباب رجوع باشند.

– ارسال پیام ها و یادآوری های مهم نظیر یادآوری جلسات بصورت خودکار

– استفاده در راهکارهایی که می تواند مراجعات حضوری ارباب رجوع را کاهش داده و سرویس های متعددیرا به آنها ارائه نماید.

امکانات این سیستم


  • امکان ارسال پیام کوتاه توسط همة کاربران با استفاده از یک یا چند مودم

  • امکان ارسال پیام کوتاه از طریق اینترنت

  • امکان ارسال پیامک های چند صفحه ای و با تعداد زیاد

  • امکان استفاده از سرویس ارسال پیامک برای ارائه اطلاعات گزارشات و یادآوری ها

  • امکان استفاده از لیست اطلاعات موجود در فایلهای Excel، بانک اطلاعاتی و غیره برای ارسال از طریق پیامک. مثلاً در صورتی که اطلاعات فیش حقوق ماهیانة کارمندان در لیست Excel موجود باشد، به سادگی می توان آن را برای کارمندان از طریق پیامک ارسال نمود.

  • امکان تعریف متن پیامک بصورت پارامتری که بصورت خودکار برای هر گیرنده تغییر می کند

  • امکان مدیریت نحوة ارسال و ایجاد موازنة کاری میان دستگاه های متعدد ارسال پیامک

  • امکان ارسال پیامک بگونه ای که برروی دستگاه مخاطب بصورت خودکار نمایش داده شود.

  • امکان زمانبندی ارسال پیامک ها

سیستم اس ام اس برسا

سیستم پیامک رسان یا اس ام اس از ماژول های نرم افزار حوزه اداری می باشد که خود بر پایه سیستم ساز برسا نوین رای طراحی و توسعه داده شده است. در امر باعث شده است که قابلیت توسعه این ماژول به شکل چشم گیری راحت و با حداقل کد نویسی صورت گیرد.