سامانه خزانه و دریافت و پرداخت

معرفی کلی سامانه خزانه داری

اطلاعات مالی مهمترین اطلاعاتی هستند که مدیران برای تصمیم گیری هاي جاري و آتي به آن نیاز خواهند داشت. هر چه این اطلاعات دقیق تر و به روز تر باشند، مدیران با داشتن اطلاعات مکفی از گردش مالی سازمان خود تصمیمات مناسب تری را اتخاذ خواهند نمود. سرعت در دستيابي به اطلاعات ، اطمينان از صحت اطلاعات بدست آمده و مشاهده اطلاعات در قالبهاي گوناگون همواره از نیاز های مديران مالی بوده است. استفاده از يك ابزار مديريتي نرم افزاري براي پاسخ گویی به نیاز مديران مالی، ضروري به نظر ميرسد.

راهكار نرم افزاري حسابداری مالی و خزانه برسا با رويكردي جامع نسبت به نياز ها جاري و آينده مديران مالي توليد گرديده است، اين محصول با بهره مندي از تكنولوژي روز و نظر مشاوران مجرب فرصت مناسبي را جهت تحقق نياز هاي بخش مالي شركتها و سازمان ها فراهم مي سازد. به عنوان يكي از برترين ويژگي هاي سيستم حسابداری مالی برسا مي توان به گزارش ساز پویای آن اشاره نمود كه كاربران به ساده ترين و سريع ترين روش ممكن مي توانند با ساخت الگوهاي مورد نظر براي گزارشات گوناگون، اطلاعات مالي خود را در آن قالب ها فراخواني نمايند. اين امكان يكي از نقطه تمايز هاي سيستم حسابداری مالی برسا با ساير سيستم هاي مشابه مي باشد.

امکانات سیستم خزانه داری برسا


 • مدیریت بهینه و دقیق دارایی های نقدی و اسنادی

 • انعطاف پذیری در پشتیبانی از فرآیندها و چرخه های عملیاتی مختلف جهت دریافت و پرداخت چک و وجوه نقد و ایجاد خودکار ثبت های مالی مورد نیاز

 • سرعت بالا و سهولت کاربری در واحد دریافت و پرداخت

 • کنترل و نظارت بر دریافت و پرداخت صندوقهای اسناد و نقدی

 • توزیع دسترسی و پیاده سازی مراکز خزانه داری و صندوقها

 • صورت جریان وجه نقد

 • سرعت و دقت درانجام عملیات مرتبط با دریافت و پرداخت

 • ارتباط مستقیم و بدون واسطه با حسسابهای حسابدری پیدار و ثبت مستقیم حساب بدهکارو بستانکار در رسید دریافت و پرداخت

 • انجام تمام مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه

 • تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت گیری اتوماتیک

 • چاپ چک به صورت ریالی/ ارزی با تنظیمات دلخواه و فرمهای قابل تعریف برای انواع بانکها

 • امکان تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالت های: دریافتی، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، برگشتی عودت یافته ، خرج شده ، عودت از خرج و …

 • امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالت های پاس نشده، پاس شده و عودت یافته و…

 • امکان یادآوری قابل تنظیم برای چکهای پرداختی و دریافتی و سایر تعهدات به طرق مختلف از قبیل هشدار سیستمی ، ارسال SMS ، ارسال ایمیل و …

 • دارا بودن تمامی گزارشات و نمودارهای آماری استاندارد خزانه داری به همراه امکان ساخت گزارشات و نمودارهای جدید توسط گزارش ساز

 • قابلیت ورود و خروج اطلاعات به اکسل در تمام برنامه

 • تعیین حدود دسترسی برای کاربران

 • ارائه انواع نمودار آماری و مقایسه ای

سامانه خزانه و دریافت و پرداخت