تحلیل و توسعه شایستگی ها

Analysis & Development of Competencies

Measure wisely, reward fairly

کاربرد سامانه

سازمان های امروزی بیش از هر زمان دیگر به مدیران و کارکنان شایسته، لایق و البته مجرب نیاز دارند. در همین راستا ارزیابی و توسعه شایستگی های سرمایه انسانی، به ویژه شایستگی های مدیران به عنوان کلیدی ترین افراد یک سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به نیاز سازمان ها به مدیران و کارکنان توانمند وشایسته، لزوم بهره گیری از تکنیک های نوین مدیریتی در مسیر ارزیابی و توسعه شایستگی های سرمایه های انسانی، بیش از پیش احساس می شود. یکی از این تکنیک ها، کانون ارزیابی و توسعه (AC & DC) است که برخلاف نامش به مکان یا محل خاصی اطلاق نمی گردد. کانون ارزیابی و توسعه ترکیبی ساختار یافته از روش ها و تکنیک های ارزیابی است که با استفاده از فنون استاندارد و تحت شرایط کنترل شده به ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیریتی و غیر مدیریتی کمک می نماید.

مزایای شاخص سامانه


 • مدل شایستگی

  مدل شایستگی امکان تعریف انواع مدل شایستگی برای انواع سطوح سازمانی با انواع مصادیق رفتاری مثبت و منفی قابل تشخیص توسط سامانه

 • ماتریس ابزار – شایستگی

  ماتریس ابزار – شایستگی امکان تعریف انواع ابزارهای سنجش شایستگی نظیر بحث گروهی، بازی گروهی، کارتابل و … قابلیت تخصیص به هر تعداد شایستگی توسط مدیر کانون

 • آزمون شخصیت

  آزمون شخصیت وجود تست های سنجش شخصیت Neo، Holland و EQ به همراه تحلیل کاربردی

 • مدیریت جامع کانون

  مدیریت جامع کانون وجود جعبه ابزار کامل مدیریت کانون برای تسریع در برگزاری صفر تا صد و بدون خطای کانون

 • پروفایل فردی

  پروفایل فردی وجود پروفایل اختصاصی برای هر ارزیابی شونده جهت مشاهده کلیه اطلاعات مورد نیاز فرد به همراه اعمال نتایج کانون در آن و استفاده در گزارش بازخور

 • انعطاف پذیری

  انعطاف پذیری امکان طراحی انواع فرم های ارزیابی با سیستم امتیازدهی مرتبط و نیز انواع ابزارهای سنجش شایستگی

 • ثبت هوشمند شواهد

  ثبت هوشمند شواهد امکان ثبت شواهد رفتاری توسط ارزیاب در حین ارزیابی و قابلیت وزن دهی و محاسبه آن بصورت منعطف جهت تسریع و به حداقل رساندن خطای ارزیابی

 • یکپارچگی

  یکپارچگی ارتباط کامل با زیرسیستم های شناسنامه شغل، پرسنلی، مدیریت استعدادها و جانشین پروری، جذب و آموزش

 • مدیریت زمان

  مدیریت زمان امکان تعریف برنامه زمان بندی هوشمند کانون از صفر تا صد با امکان آلاردهی

 • هوشمندی

  هوشمندی امکان مقایسه و جمع بندی نهایی با تعریف وزن هر یک از عوامل و نهایی سازی امتیازات ارزیابی شوندگان در جلسه Wash up

 • مدیریت سبز

  مدیریت سبز امکان بهره مندی مستمر از مستندات ثبت شده در سامانه و به حداقل رسیدن مصرف کاغذ

 • گزارش بازخور چند سطحی

  گزارش بازخور چند سطحی قابلیت تعریف انواع ساختار گزارش بازخور برای استفاده و ارائه به سطوح مختلف نظیر ارزیابی شونده، مدیر ارشد و …

 • کدهای اخلاقی

  کدهای اخلاقی امکان تعریف منشور اخلاقی کانون و انواع کدهای رفتاری ویژه ارزیابان در سامانه

 • جلسه اجماع غیر حضوری

  جلسه اجماع غیر حضوریامکان برگزاری جلسات آنلاین مشابه جلسه حضوری Wash up با توجه به تاکید بر به حداقل رساندن جلسات حضوری در شرایط کنونی

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.