سامانه مدیریت انرژی

مقدمه ای بر سامانه مدیریت انرژی

سامانه مدیریت انرژی، فرآیند جمع آوری اطلاعات مصرف انرژی در مورد مکان، زمان، چگونگی و چرایی آن برای یک سازمان یا شخص است، و به کمک آن می توان کارآیی را افزایش، هزینه ها را کاهش و از محیط زیست حفاظت نمود. این فرآیند معمولا به گونه ای است که با جمع آوری داده های دقیق و آنی مصرف انرژی به وسیله برخی حس گرها و یا داده های دوره ای بر اساس لیست مصرف انرژی به دست می آیند، آغاز و در ادامه با تحلیل این داده ها به کمک نرم افزارها، نواحی ناکارآمد مشخص شده و بر مبنای نتایج تحلیل ها اقداماتی انجام می شود.

برای مثال یک کارخانه از ساختمان ها، سوله ها، انبارها و تاسیسات زیادی تشکیل شده است که هر یک، بخشی از مصرف انرژی کل را به خود اختصاص می دهند. به طور معمول و سنتی هزینه انرژی مصرفی، به عنوان هزینه سربار در اسناد مالی، در نظر گرفته می شود. این در حالی است که بخشی از انرژی به صورت مستقیم با تولید ارتباط دارد و بخش دیگر آن برای بخش پشتیبانی و ستاد هزینه می شود. اگر سیستم مدیریت انرژی در یک مجموعه به خوبی پیاده سازی شود، هزینه های تولید و ستادی به خوبی قابل تفکیک خواهد بود.

تفکیک هزینه ها به مجموعه کمک خواهد کرد تا تخمین دقیق تری از قیمت تمام شده محصول و همچنین هزینه های جانبی داشته باشد. از طرفی اگر هزینه هر بخش به خوبی مشخص شود، شناسایی بخش های پر هزینه و تصمیم گیری برای بهبود آن ساده تر خواهد بود.

سامانه مدیریت انرژی برسا بر مبنای سیستم ساز طراحی و توسعه داده شده است. این امر باعث شده است که سرعت تحلیل و پردازش داده ها به شکل چشم گیری بالا باشد و همچنین به راحتی با توجه به نیاز سازمان قابلیت شخصی سازی و توسعه داشته باشد.

امکانات این سیستم


 • درج اطلاعات پایه مورد نیاز

 • درج اطلاعات پایش مصرف انرژی

 • محاسبات برچسب

 • گزارش ها

سامانه مدیریت انرژی

نمای کلی سیستم مدیریت انرژی ساختمان برسا

نرم افزار مدیریت انرژی ساختمان جهت بررسی و تحلیل وضعیت معماری و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان، وضعیت مصرف انرژی و تعیین رده برچسب انرژی ساختمان مطابق با استاندارد ISO 50001:2011 و استانداردهای ملی ISIRI 14253 و ISIRI 14254 در خصوص معیار مصرف و برچسب انرژی ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی تدوین شده است. از ویژگی های خاص و مهم سامانه مدیریت انرژی عبارتند از:

 • امکان بررسی وضعیت معماری و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان و تعیین نقاط ضعف موجود

 • امکان محاسبه بارهای سرمایشی و گرمایشی ساختمان

 • مشاهده و پایش مصارف انرژی ساختمان برای سال های مختلف

 • قابلیت تعیین رده برچسب انرژی

 • دارای سیستم کامل گزارشگیری به صورت دلخواه

 • ارایه گزارشات فنی و مدیریتی به صورت نمودار های آماری و جداول

برخی مفاهیم انرم افزار مدیریت انرژِ برسا

طراحی این سامانه براساس استانداردهای ملی ( مبحث 11 مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره 14254 ) و بین المللی بوده است.
مبحث یاد شده در مقررات ملی ساختمان به عنوان “تعیین معیار برچسب انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی در ساختمان های غیر مسکونی” نیز شناخته می شود.

 • انرژی اولیه
 • بازشو
 • بام تخت
 • بام شیب دار
 • پایانه حرارتی
 • ساختمان ایده آل
 • ساختمان مستقل یا ویلایی
 • ساختمان غیر مستقل یا غیر ویلایی
 • شاخص مصرف انرژی
 • عایق حرارتی
 • فضای کنترل شده یا تحت کاربری
 • فضای کنترل نشده
 • کف
 • ضریب انتقال حرارت سطحی
 • مقاومت حرارتی
 • نسبت انرژی
 • هوابندی
نرم افزار مدیریت انرژی