یکی از موضوعات مهم در طراحی سیستم های اطلاعاتی، بحث واسط کاربری و فناوری های مرتبط می باشد. معمولا میزان تغییر در واسط کاربری بسیار بیشتر و سریعتر به نسبت تغییرات در بخش منطق کاری و به اصطلاح Back End رخ میدهد.

یکی از چالش هایی که همواره شرکتهای توسعه دهنده نرم افزار با آن مواجه هستند، موضوع تغییرات فناوری حوزه واسط کاربری می باشد. معمولا شرکتها برای انتقال کارها و محصولات از یک مدل واسط کاربری به واسطهای جدیدتر با امکانات بیشتر، ماه ها و بعضا سالها زمان صرف میکنند.

بطور کلی نحوه چیدمان، سادگی کاربرد، راحتی کاربر، طراحی، گرافیک، رنگ بندی و بسیاری موضوعات دیگر در حوزه واسط کاربری حائز اهمیت میباشند که حتی شرکتهای بزرگ دنیا نیز سعی در بهینه سازی این فضا داشته و مرتبا نسخ جدیدتری از طراحی سامانه (Design System) را ارائه میکنند.

در سیستم ساز برسا با توجه به مدلسازی سامانه ها و حذف کد (تا حدود بسیار زیاد) و همچنین لایه بندی بسیار دقیق در معماری سامانه، امکان اجرای همزمان سیستم های ساخته شده در واسط های کاربری متعدد فراهم شده است.

این امر ( واسط کاربری واسط کاربری ) از مزایای بسیار ویژه طراحی با سیستم ساز بوده و عملا دوباره کاری در تغییر فناوری را به حداقل و تقریبا صفر میرساند.
در حال حاضر خروجی طراحی سیستم ساز در پلتفرمهای ذیل بصورت همزمان وجود دارد:

  1. واسط کاربری ویندوز

  2. واسط کاربری وب (فناوری ExtJs)

  3. واسط کاربری وب (فناوری Angular)

  4. واسط کاربری وب (فناوری React)

  5. واسط کاربری وب (PWA)

  6. نسخه موبایل (Android / IOS)

هایبرید واسط کاربری