یکی از لایه های مهم عملیاتی در سیستم ساز، لایه داده میباشد. در بخش داده موضوع هایبرید میتواند بصورت 2 گزینه مهم مطرح باشد.

گزینه اول: استفاده از انواع دیتابیسهای رابطه ای

معمولا اکثر نرم افزارهای تولید شده توسط شرکتهای نرم افزاری، یک دیتابیس مشخص را برای کار انتخاب میکنند و مشتری موظف به رعایت و استفاده از آن دیتابیس و گاها حتی نسخه خاصی از آن میباشد.

به عنوان مثال دیتابیسهای Sql Server و یا اوراکل بیشتر مورد استفاده هستند اما نهایتا یکی از این دیتابیسها قابل انتخاب توسط مشتری میباشد.

در سیستم ساز برسا انتخاب Sql Server و یا اوراکل به انتخاب مشتری بستگی دارد و سیستم ساز در هر 2 دیتابیس قابلیت اجرا دارد. حتی به عنوان مثال سرور توسعه میتواند Sql Server باشد و نسخه تست و اجرا اوراکل و کلیه انتقال طراحی و ساختار توسط سیستم ساز مدیریت میشود.

گزینه دوم: استفاده از دیتابیس رابطه ای و No Sql در کنار یکدیگر

با جدی شدن موضوع دیتابیسهای غیررابطه ای در نگهداشت داده های حجیم و همچنین پردازش سریع اطلاعات و قابلیت توسعه پذیری افقی با سخت افزارهای مناسب تر، استفاده از آنها در موضوع Big Data هر روز جدی تر میشود.

به عنوان مثال جستجوهای متنی پیشرفته و سریع با دیتابیسهای رابطه ای امکان پذیر نبوده و باید الزاما از دیتابیسهای غیررابطه ای استفاده نمود.

در سیستم ساز برسا به دلیل این که ماهیتا ابزار توسعه سیستم اطلاعاتی میباشد، داده ها در قالب مدل رابطه ای و جداول نگهداری میشوند. تقریبا هر موجودیت تبدیل به یک جدول شده و داده ها در قالب فیلدهای اطلاعاتی و رکوردها نگهداری میشوند.

اما به دلیل نیاز به پردازش سریع اطلاعات در قالبتهای متنی و مستندات، سیستم ساز امکان استفاده از دیتابیس های غیررابطه ای را نیز فراهم کرده است که میتواند بصورت ترکیبی برای نگهداری و دسترسی به داده ها و اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.