هایبرید لایه داده چیست؟

هایبرید لایه داده به معنی قابلیت استفاده از یک یا چند دیتابیس برای ذخیره اطلاعات بر روی آنها و یا واکشی اطلاعات از آنهاست . یکی از لایه های عملیاتی مهم در زیرساخت و معماری سیستم ساز استفاده از هایبرید لایه داده (استفاده از دیتابیس های رابطه ای غیر رابطه ای ) است.

استفاده از انواع دیتابیس های رابطه ای

معمولا اکثر نرم افزارهای تولید شده توسط شرکتهای نرم افزاری، یک دیتابیس مشخص را برای کار انتخاب می کنند و مشتری موظف به رعایت و استفاده از آن دیتابیس و گاها حتی نسخه خاصی از آن میباشد. به عنوان مثال دیتابیسهای Sql Server و یا اوراکل بیشتر مورد استفاده هستند اما نهایتا یکی از این دیتابیسها قابل انتخاب توسط مشتری میباشد.

در سیستم ساز برسا انتخاب Sql Server و یا اوراکل به انتخاب مشتری بستگی دارد و سیستم ساز در هر 2 دیتابیس قابلیت اجرا دارد. حتی به عنوان مثال سرور توسعه میتواند Sql Server باشد و نسخه تست و اجرا اوراکل و کلیه انتقال طراحی و ساختار توسط سیستم ساز مدیریت میشود.

هایبرید لایه داده - sql و no sql

اسفاده از دیتابیس های رابطه ای و غیر رابطه ای در کنار یکدیگر

با جدی شدن موضوع دیتابیس های غیر رابطه ای (no sql) در نگهداشت داده های حجیم و همچنین پردازش سریع اطلاعات و قابلیت توسعه پذیری افقی با سخت افزارهای مناسب تر، استفاده از آنها در موضوع Big Data هر روز جدی تر میشود.

به عنوان مثال جستجوهای متنی پیشرفته و سریع با دیتابیسهای رابطه ای امکان پذیر نبوده و باید الزاما از دیتابیسهای غیررابطه ای استفاده نمود.

در سیستم ساز برسا به دلیل این که ماهیتا ابزار توسعه سیستم اطلاعاتی میباشد، داده ها در قالب مدل رابطه ای و جداول نگهداری میشوند. تقریبا هر موجودیت تبدیل به یک جدول شده و داده ها در قالب فیلدهای اطلاعاتی و رکوردها نگهداری میشوند.

اما به دلیل نیاز به پردازش سریع اطلاعات در قالبتهای متنی و مستندات، سیستم ساز امکان استفاده از دیتابیس های غیررابطه ای را نیز فراهم کرده است که میتواند بصورت ترکیبی برای نگهداری و دسترسی به داده ها و اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.