واسط کاربری

معرفی واسط کاربری سیستم ساز

در ساخت سامانه های و فرآیندها مبتنی بر موتور سیستم ساز، موضوعات مرتبط با واسط کاربری و نمایش نهایی سیستم، همواره جزء مهمترین دغدغه های توسعه دهندگان بوده و همواره بیشترین سوال در این حوزه مطرح میشود.

بدیهی است تمامی اقدامات صورت گرفته در بخشهای مختلف طراحی سیستم و فرآیند، پیاده سازی فرمهای اطلاعاتی، طراحی فرآیندهای کاری، گزارشات و … همگی نهایتا از طریق واسط کاربری در اختیار کاربر نهایی قرار خواهد گرفت.

همچنین موضوع دلخواه سازی و تغییرات معمولا در لایه واسط کاربری بیش از لایه های درونی سیستم دیده میشود و مورد انتظار و درخواست کاربران هست.

از سوی دیگر معمولا تغییرات تکنولوژی و بروزرسانی های فنی نیز در لایه واسط کاربری نمود بیشتری داشته و این مساله اهمیت برخورداری از یک معماری منعطف در این حوزه را دو چندان میکند.

همانطور که در توصیف سیستم ساز به موضوع مدلسازی به جای کدنویسی اشاره شد، میتوانیم بگوئیم تبلور و نمایش اصلی تفاوت معماری مدل گرا به جای معماری کدمحور در همین واسط کاربری و قابلیت انعطاف فوق العاده در استفاده از فناوری ها و ابزارهای مختلف واسط کاربری خواهد بود.

در سیستم ساز برسا، مدل نهایی سیستم که شامل تمامی اجزای مختلف طراحی های صورت گرفته میباشد، همزمان میتواند در واسط کاربری تحت ویندوز، تحت وب و تحت موبایل به کاربر نهایی ارائه گردد.

در واقع در مدل سیستم سازی، موتورهای مختلفی برای نمایش سامانه طراحی میشود که امکان اجرای سیستم های ساخته شده در پلتفرمهای مختلف را بوجود خواهد آورد.

واسط کاربری سیستم ساز

حتی به عنوان نمونه در بخش وب نیز در حال حاضر امکان اجرای سامانه در واسطهای کاربری مختلف وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر در معماری واسط کاربری برسا امکان دلخواه سازی کامل بر اساس نیاز کاربران تعبیه شده است. در این دلخواه سازی امکان اضافه و یا جایگزین نمودن کامپوننتهای مختلف در لایه وب وجود داشته و امکان نوشتن html و یا استفاده از css های دلخواه وجود دارد.

همچنین ماژول پورتال برسا نیز امکان ساخت انواع پورتالهای سازمانی را فراهم می آورد و میتوان هر نوع طراحی را مبتنی بر نیاز سازمان ایجاد نمود.