دعوت به همکاری

 
باورداریم برای حفظ و نگهداشت یک محیط کاری ایده آل، همواره می توان گام های تازه ای در جهت بهبود آن برداشت. بازخوردهایی که از اعضای خانواده ی برسا نوین رای اعم از مشتری و کارکنان می گیریم همواره چراغ راه و راهنمای ما جهت نیل به مسیرمان می باشد

برسا نوین رای

 

اگر به دنبال یك مسیر حرفه ای هستید كه الهام بخش رشد و پویایی تان باشد

چنانچه نوآور و خلاق، خوش فکر ، پرتلاش و مسئولیت پذیرهستید

چنانچه می خواهید در فضایی فعال، قاعده مند و صمیمی توانایی هایتان را شكوفا كنید

اگر می خواهید آینده شغلی مطمئنی برای خود ترسیم نمایید

 

همواره در خانواده برسا نوین رای جایی برای شما هست

در برسا تنوع شغلی گوناگونی برای متخصصین نرم افزار از مبتدی تا حرفه ای وجود دارد. بسیاری از مبتدیان پس از اندک زمانی توانسته اند با تلاش و کوشش خود و تشویق ها و حمایت های برسا جایگاه خود را به مشاغل حرفه ای ارتقا دهند،

 

متعهد به اصول اخلاقی و تکریم ارزشهای انسانی

شکوفایی پرسنل و پرورش همکارانی موفق

برقراری اعتماد متقابل بین مدیران و کارکنان

آموزش، رشد و ارتقاء فنی و شغلی کارکنان