مدیریت عملکرد

Performance Management

Set goals and see them achieved

کاربرد سامانه

شایسته سالاری و تحقق عدالت، از جمله اهداف بسیار مهم هر سازمانی است که می کوشند از طرق مختلف به آن دست یابند. فرآیند مدیریت عملکرد یکی از مهمترین ابزارهای تحقق اهداف مذکور است و به همین جهت از حساسیت و اهمیت بسیار بالایی چه در طراحی فرآیند و چه در اجرا برخوردار می باشد. در همین راستا برسا سامانه ای را طراحی نموده است که با در نظرگرفتن به روزترین روش ها و بهره مندی از تجارب چندین ساله پیاده سازی در عمل، در عین جامعیت، با ساده سازی فرآیند و با محیطی کاربرپسند، منجر به تعامل حداکثری در سازمان شده و علاوه بر بهبود فرهنگ سازمان، منجر به بهبود همه جانبه چه در سطح افراد و چه در سطح سازمان شود.

مزایای شاخص سامانه


 • سهولت در کاربری

  سهولت در کاربری قابلیت فراخوان وظایف و شایستگی ها از شناسنامه شغل و تعیین اهداف واحدی (تیمی) و سازمانی (3 سطحی) بصورت خودکار

 • ارزیابی Nدرجه

  ارزیابی N درجه قابلیت تعریف انواع ارزیابی نظیر 360 درجه و بالاتر متناسب با سیستم ارزیابی هر سازمان

 • تنوع پذیری

  تنوع پذیری امکان تعریف انواع دوره های عملکردی، آیتم های تفاهم نامه (نتایج، شایستگی، ارزش ها، حدانتظار، شاخص عملکردی، …) سیستم توزیع نظیر توزیع اجباری و امتیازدهی

 • ثبت وقایع متقابل

  ثبت وقایع متقابل امکان ثبت وقایع بصورت معکوس برای امتیازدهی به شایستگی مربیگری ارزیاب توسط همکار علاوه بر امکان ثبت وقایع حساس توسط بالادست برای همکار

 • جامعیت

  جامعیت امکان بهره مندی از سیستم OKR برای تدوین و ارزیابی اهداف و نتایج کلیدی در سازمان

 • تحلیل علل ریشه ای عملکرد (PRCA)

  تحلیل علل ریشه ای عملکرد (PRCA) امکان تعیین دلایل شکاف عملکردی در ارزیابی انتهای دوره مطابق چک لیست هوشمند طراحی شده

 • یکپارچگی

  یکپارچگی ارتباط کامل با سامانه های مرتبط نظیر آموزش، شناسنامه شغل، حقوق و دستمزد و …

 • برنامه توسعه فردی

  برنامه توسعه فردی (IDP) امکان تعریف برنامه توسعه فردی پس از ارزیابی انتهای دوره عملکردی بصورت جامع و فرآیندی

 • شناسنامه KPI

  شناسنامه KPI امکان تعریف شناسنامه KPI (شاخص کلیدی عملکرد) به منظور تشرح کامل شاخص و به جهت اهمیت نقش KPI در فرآیند مدیریت عملکرد

 • داشبورد عملکرد

  داشبورد عملکرد امکان مشاهده کارنامه عملکردی فردی، واحدی و سازمانی بصورت داشبوردی و بصورت جامع متناسب با سیستم امتیازدهی هر سازمان

 • پایش ارزیابی

  پایش ارزیابی امکان ثبت اعتراض در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد برای همکاران به جهت رعایت حداکثری عدالت در فرآیند ارزیابی و به حداقل رساندن خطاها و سوگیری های انسانی

 • سنجش اثربخشی

  سنجش اثربخشی امکان طراحی و پایش انواع سنجه ها و نیز نظرسنجی در خود سامانه با هدف سنجش اثربخشی فرآیند مدیریت عملکرد

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.