مدیریت دانش

knowledge Management

If you want to be a leading organization, Manage knowledge

کاربرد سامانه

مدیریت دانش به معنای شناسایی، ایجاد، ذخیره، بازیابی و به اشتراک گذاری اطلاعات و دانش در داخل یک سازمان است. یکی از اهداف مدیریت دانش تهیه مخزنی از اطلاعات مربوط به فرآیندهای سازمان اعم از شیوه ها، آموخته ها، قابلیت ها و سایر موارد است. هسته اصلی این مخزن، بینش، تجربیات و تخصص افرادی است که در سازمان خدمت می کنند و آن را به فرآیندی از فرهنگ سازمانی سوق می دهد. در همین راستا و به منظور ایجاد فرهنگ مدیریت دانش به شکلی مؤثر، سازمان ها از نرم افزار مدیریت دانش استفاده می نمایند. یک نرم افزار قدرتمند مدیریت دانش، کلیدی برای ادغام کل سازمان با استفاده از اشتراک دانش است و به همین جهت برسا سامانه مدیریت دانش خود را با بهره گیری از به روزترین روش های موجود و بصورت یکپارچه با سایر فرآیندهای منابع انسانی طراحی نموده است.

مزایای شاخص سامانه


 • مدیریت چرخه دانش

  مدیریت چرخه دانش امکان ثبت، دسته بندی، اعتبارسنجی، دسترسی دهی و بکارگیری دانش بصورت فرآیندی و پویا

 • شبکه اجتماعی سازمانی

  شبکه اجتماعی سازمانی امکان ایجاد شبکه های سازمانی دانشی با قابلیت های متنوع تعاملی

 • سیستم انگیزشی

  سیستم انگیزشی امکان تعریف، ارزشیابی و محاسبه انواع روش های پاداش دهی به پیشنهادات بصورت هوشمند

 • درخت و نقشه دانش

  درخت و نقشه دانش وجود ساختار شکست دانش(درخت دانش) و نقشه دانش با قابلیت نمایش خبرگان، دانش آشکار و پنهان، محل نگهداری دانش و غیره در هر شاخه درخت دانش

 • پروفایل دانشی

  پروفایل دانشی طراحی و پیاده سازی پروفایل کاملا پویا با آیتم های جامع و متنوع متناسب با سیستم دانشی سازمان

 • گروه های تخصصی تعاملی

  گروه های تخصصی تعاملی امکان تعریف انواع جوامع مجازی، تیم های دانشی و انجمن های خبرگی با قابلیت های متنوع

 • پنل مدیریتی

  پنل مدیریتی قابلیت مدیریت فرآیند و محتوای کامل فرآیند مدیریت دانش از طریق ابزارهای جامع و کاربردی

 • مدیریت درس آموخته

  مدیریت درس آموخته مدیریت کامل درس آموخته ها با قابلیت ارزیابی هوشمند یک و دو مرحله ای

 • موتور جستجو

  موتور جستجو امکان جستجوی پیشرفته در تمامی حالت های ممکن

 • یکپارچگی

  یکپارچگی ارتباط کامل با سایر زیرسیستم های مرتبط در مدیریت منابع انسانی

 • امکانات تعاملی

  امکانات تعاملی تعبیه امکاناتی نظیر رتبه بندی موضوعات و محتواهای دانشی، ثبت برچسب های دانشی و میزان علاقمندی دانش ورزان به موضوعات

 • هوشمندی

  هوشمندی قابلیت شناسایی و معرفی برترین های دانشی به انواع مختلف و متناسب با رویه داخلی هر سازمان بصورت خودکار

 • سنجش سنجه ها

  سنجش سنجه ها امکان تعریف و سنجش هوشمند انواع سنجه ها به جهت سنجش اثربخشی فرآیند مدیریت دانش و آگاهی از وضعیت موجود

 • مدیریت نامحدود مستندات

  مدیریت نامحدود مستندات امکان ثبت و ذخیره سازی دانش در قالب های مختلف و ذخیره سازی انواع بسته های اطلاعات

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.