مدیریت تیم های کاری

Work Teams Management

Simple to use, powerful when you need it

کاربرد سامانه

یکی از بزرگترین عوامل تعیین کننده موفقیت کسب و کارها، توانایی عملکرد اعضای آنها به عنوان تیم است. با افزایش رقابت میان کسب و کارها، تشویق روحیه خلاقانه در محل کار برای افزایش تولید و بهره وری و ایجاد ارتباطی سالم میان کارکنان، اهمیت خاصی پیدا کرده است. تشکیل تیم های کاری و توسعه روحیه کار تیمی در سازمان نیازمند بستری مناسب برای برنامه ریزی و سازماندهی فرایند مذکور می باشد. سامانه مدیریت تیم های کاری برسا با در نظر گرفتن کلیه نیازمندی های کار تیمی در سازمان و مدیریت پروژه های مشترک درون و بین واحدی، بستری ساده اما هوشمند را برای مدیریت فرایند کار تیمی فراهم نموده است.

مزایای شاخص سامانه


 • تیم سازی سریع

  تیم سازی سریع امکان تعریف انواع تیم های کاری داخلی با مدیریت آسان و در کوتاه ترین زمان ممکن

 • مدیریت پروژه

  مدیریت پروژه تعریف و سازماندهی پروژه ها به صورت واحد و متمرکز با قابلیت گانت و پایش پیشرفت

 • تعامل همه جانبه

  تعامل همه جانبه امکان گفتگو و اطلاع رسانی در لحظه و تعامل حداکثری در بستر آنلاین

 • پویایی

  پویایی قابلیت تعریف انواع وظایف و ارجاع و پیگیری و لحاظ نمودن حالت های مختلف برای آن

 • مدیریت فرایند

  مدیریت فرایند قابلیت تعریف گردش کار و سطح دسترسی جهت مدیریت تیم های کاری

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.