پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک

معرفی راهکار

پنجره واحد خدمات به عنوان یکی از اجزا اصلی راهکار جامع دولت الکترونیک، پاسخگوی تمامی نیازمندیهای یک درگاه واحد است. این سامانه از سه ماژول “درگاه خدمت”، “درگاه شفافیت و داده باز” ، “دستیار هوشمند” تشکیل شده است.

ارباب رجوع دستگاه اجرایی می تواند به راحتی از طریق امکاناتی که در سامانه پنجره واحد در اختیار وی قرار می گیرد، درخواستهای خود را ثبت نموده و در فضایی کاربر پسند و شفاف پیگیر درخواست خود تا حصول نتیجه باشد. به مدد قابلیتهای سامانه پنجره واحد، تعامل ارباب رجوع با سازمان یک رابطه دو طرفه است و دستگاه اجرایی میتواند علاوه بر پاسخگویی به درخواستهای کاربر، در امور متنوعی که نیازمند همکاری و جلب مشارکت شهروندان است نیز از این بستر استفاده نماید.

ویژگی های راهکار پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک


  • در دسترس باشد: افراد جامعه باید بتوانند در هر زمان و هر مکان به این درگاه با مکانیزم ها (وب / وب سرویس) و ابزارهای مختلف (دسکتاپ/ موبایل) دسترسی داشته باشند.

  • کاربرپسند باشد: تمامی اقشار جامعه با حداقل سواد دیجیتال بتوانند، درخواستهایشان را مطرح کرده، آنها را پیگیری کرده و پاسخ مناسب دریافت کنند.

  • پاسخگو باشد: در صورتیکه درگاه واحد تنها دریافت کنننده درخواست باشد و نتواند با سرعت و شفافیت بیشتر از گذشته به درخواستها پاسخ دهد، کمک چندانی به ارباب رجوع نکرده است بنابراین لازم است تا در قالب یک مکانیزم شفاف و قابل پیگیری توسط کاربر،این سامانه درخواستها را به بدنه دستگاه اجرایی منتقل کرده و کاربر را تا پایان ارائه درخواست مطرح شده همراهی نماید.

  • جامع باشد: این درگاه باید پاسخگوی تمامی نیازمندیهای ارباب رجوع اعم از دریافت اطلاعات یا خدمت از دستگاه اجرایی باشد. بنابراین لازم است تمامی خدمات و اطلاعات قابل ارائه دستگاه اجرایی به شکل مناسب از طریق این درگاه در دسترس قرار گیرد.

  • متعامل باشد: درگاه واحد صرفا یک درگاه یک طرفه نیست بلکه باید پلی باشد میان سازمان و ارباب رجوع تا سازمان بتواند در امور مختلف از مشارکت شهروندان بهره مند شود؛ بنابراین باید بتواند با مکانیزمهای مختلف نظیر نظرسنجی و رای گیری تعامل مردم با سازمان را افزایش دهد.

پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک
اجزا راهکار پنجره واحد

اجزا راهکار پنجره واحد


درگاه خدمت

Service Portal

مشاهده سیستم

درگاه شفافیت / درگاه داده باز

Transparency / Open Data Portal

مشاهده سیستم

دستیار هوشمند

Smart Assistant

مشاهده سیستم