احکام و قرارداد ها

Rulings and Contracts

Play with formulas easily

کاربرد سامانه

پیش نیاز اصلی تعیین و محاسبه حقوق و دستمزد، احکام می باشد که متناسب با نوع و ماهیت هر سازمان اعم از دولتی و خصوصی، یک سری عوامل حکمی وجود دارد که دارای فرمول محاسباتی بوده و پایه اصلی حقوق و دستمزد را تشکیل می دهد. همچنین موضوع قرارداد کاری نیز از جمله موارد بسیار مهمی است که در صورت مکانیزه نبودن، زمان زیادی را از بخش عملیات منابع انسانی هر سازمان به خود اختصاص می دهد. سامانه احکام و قرادادهای برسا به ساده ترین شکل ممکن، کلیه نیازهای فوق را پوشش داده و مجموعه را قادر می سازد فارغ از تعداد منابع انسانی سازمان، در کوتاه ترین زمان، موارد مرتبط با احکام و قراردادها را مدیریت نماید.

مزایای شاخص سامانه


 • سهولت در فرمول نویسی

  سهولت در فرمول نویسی قابلیت تعریف انواع فرمول های مرتبط با عوامل حکم به ساده ترین شکل ممکن

 • سرعت پردازش بالا

  سرعت پردازش بالا امکان صدور احکام گروهی با هر تعداد عوامل در سریع ترین زمان ممکن

 • حکم اصلاحی

  حکم اصلاحی امکان صدور احکام اصلاحی بدون محدودیت زمانی

 • یکپارچگی

  یکپارچگی ارتباط یک سویه و دوسویه با کلیه سامانه ها به عنوان شاکله سازمان و بستر اصلی کلیه فرآیندهای منابع انسانی و به جهت حفظ یکپارچگی

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویاامکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.

 • هوشمندی

  هوشمندی قابلیت تکمیل و ارائه انواع قرارداد آماده امضا بلافاصله پس از صدور حکم