سامانه اموال و حسابداری اموال

شرح کلی سیستم

در سامانه اموال (یا سامانه حسابداری اموال ) دارائی های با ارزش بانک در قالب اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات)، دارائی های نامشهود و اموال منقول طبقه بندی می شوند. در زیر سیستم اموال منقول وظیفه نگهداری و پردازش اطلاعات اموال منقول بانک تعریف شده است. بطور کلی تمامی مباحث مطرح در این زیرسیستم با محوریت اموال منقول بانک و فرآیندهای مرتبط با خرید، نگهداشت، جابجایی، اسقاط، محاسبه استهلاک و سایر موارد مرتبط با آن می باشد. البته لازم به ذکر است در بین اموال منقول بانک، وسائط نقلیه به دلیل داشتن فرآیندهای خاص منظوره و اطلاعات مرتبط بصورت مجزا و با امکانات بیشتری نسبت به سایر اموال منقول بانک دیده شده است.

این سامانه از زیر مجموعه های سامانه راهکار لجستیک و تدارکات و پشتیبانی است که بر پایه سیستم ساز آماده شده است. وجود موتور قوی سیستم ساز باعث افزایش سرعت پردازش، انعطاف پذیری و قدرت توسعه پذیری بالایی را به سامانه های طراحی شده می دهد. با سیستم ساز می توان سامانه حسابداری اموال برسا را تغییر و توسعه داد.

نمونه گزارشات سامانه اموال ها


 • استخراج گزارش های لیست اموال

 • استخراج گزارش های لیست دارایی ها

 • استخراج گزارش از لیست پلاک ها

 • استخراج گزارش از پلاک اموال بر اساس محل استقرار

 • استخراج گزارش از پلاک هایی که مرکز هزینه آن ها تغییر کرده است.

 • استخراج گزارش سوابق پلاک اموال

 • استخراج گزارش آماری از سوابق تعمیرات اساسی

 • استخراج گزارش تحلیلی خلاصه عملکرد دارایی

 • استخراج گزارش آماری دارایی های نزد کارکنان

سامانه اموال و حسابداری اموال

فرآیند های اصلی سامانه برسا

 • شناسنامه اموال منقول: مهم ترین و کلیدی ترین اطلاعات در زیرسیستم اموال منقول، فرم شناسنامه اموال منقول می باشد. در واقع این فرم شامل کلیه اطلاعات یک دارایی در بانک است که به میزان کافی جزئیات مورد نیاز را در بر خواهد داشت. لازم است یادآوری شود در زیر سیستم اموال منقول، اطلاعات دارائی ها از لحاظ اطلاعات کلی مانند نوع کالا، هزینه خرید، محل استفاده، شخص استفاده کننده و اطلاعات مالی مربوط به استهلاک مورد بررسی قرار می گیرد و به جزئیات فنی دارائی ها پرداخته نمی شود.

 • ثبت صورتجلسه جابجایی اموال منقول: ثبت صورتجلسه جابجایی اموال برای انتقال یک یا چند دارائی از هر مبدا به هر مقصدی می باشد. در این حالت ابتدا نوع سند انتقال و سپس واحد سازمانی انتقال دهنده انتخاب می شود. سپس بر اساس واحد سازمانی انتقال دهنده سیستم اموال مورد استفاده توسط انتقال دهنده را نمایش داده و کاربر می تواند از بین لیست اموال متعلق به استفاده کننده، اموال مورد نظر برای انتقال را انتخاب نماید. سپس می تواند در بخش لیست تصاویر، اسناد و یا نامه های مرتبط با انتقال را انتخاب و سپس فرآیند را آغاز نماید. در این فرآیند پس از طی مراحل اداری، محل مورد استفاده اموال تغییر و اسناد مالی مرتبط برای تغییر مرکز هزینه دارائی های انتخاب شده نیز صادر می گردد.

 • ثبت حواله انبار نو: فرآیند اختصاص پلاک به کالاهای خریداری شده به چند روش قابل انجام می باشد. یکی از این روشها در هنگام خروج کالا از انبار می باشد که با تحویل کالا به استفاده کننده، پلاک اموال هم اختصاص می یابد. برای این منظور در سیستم جامع ستاد بانک برسا 2 روش دیده شده است. یا با ثبت حواله انبار پلاک های اختصاص یافته ثبت می شوند و یا بصورت دستی امکان ثبت پلاک وجود دارد.

 • ثبت پلاک خرید مناطق: در فرآیند مکانیزاسیون ثبت اطلاعات اموال، یکی از بخش ها مرتبط با خریدهای مناطق می باشد که باید در سیستم اموال ثبت و اختصاص پلاک به آنها انجام شود. در این حالت مناطق قبل از اقدام به خرید مجوزا ت لازم جهت خرید را از ستاد تاییدیه گرفته و پلاک مورد نظر به آنها اختصاص می یابد. سپس در فرآیند بعدی پس از انجام خرید، تسویه مالی مورد نظر صورت می پذیرد.

 • تسویه خرید مناطق: در ادامه فرآیند ثبت پلاک خرید مناطق و اختصاص پلاک اموال، تسویه خرید مناطق است که منجر به قیمت دار شدن فاکتورهای ثبت شده می باشد. در این فرآیند مناطق بر اساس پلاک های رزرو شده در فرآیند قبل، اقدام به ثبت قیمت خرید و فاکتور مربوطه می نمایند.

 • تعمیرات و پشتیبانی اموال منقول: در این بخش در صورتیکه یک دارائی نیاز به تعمیرات و یا پشتیبانی داشته باشد، اطلاعات مربوطه ثبت و قابل پیگیری خواهد بود. در این بخش مواردی مانند کالای پشتیبان هم ثبت می شود که در صورت نیاز برای استفاده از آن هماهنگی لازم صورت پذیرد.

 • محاسبه استهلاک اموال منقول: در این سیستم بر اساس نوع استهلاک و قیمت خرید و تاریخ بهره برداری امکان محاسبه استهلاک و قیمت دفتری اموال وجود داشته و در این بخش گزارشات مرتبط با محاسبات قابل ارائه خواهد بود.

امکانات سامانه اموال برسا


 • تعریف انواع ورود/خروج اموال

 • تعریف انواع اموال منقول/غیر منقول

 • تعریف گروه های اموال (بر اساس ارتباط با گروه های کالا)

 • تعریف و نگهداری الگوریتم پلاک گذاری اموال غیر منقول

 • تعریف انواع وضعیت اموال منقول/غیرمنقول

 • تعریف انواع بیمه

 • ثبت و نگهداری اطلاعات اموال منقول و اجزای آن (به صورت تكی و گروهی) و شامل ورود و خروج اموال (نظیر اطلاعات و سوابق پلاک کوبی، تعیین مشخصات اموال منقول مشابه، سازگار، ناسازگار)

 • ثبت و نگهداری اطلاعات وضعیت های اموال منقول/غیر منقول

 • ثبت اطلاعات گارانتی و خدمات پس از فروش اموال منقول

 • ثبت اطلاعات دارایی (تمامی اموال منقول، مشهود، باارزش با عمر بالاتر از یک سال) و مشخصات تکمیلی آن ها )شامل اطلاعات شماره فنی، نام لاتین، شماره سریال، اجزا و مختصات فنی، نگهداری فایل های بروشور و کاتالوگ و نقشه های فنی)

 • ثبت و نگهداری اطلاعات صورت مجلس اموال منقول (شامل اطلاعات واحد تحویل گیرنده و واحد تحویل دهنده و اطلاعات اموال برای جابه جایی)

 • ثبت و نگهداری اطلاعات جمع داری اموال (شامل تعیین وضعیت های در حال بهره برداری، دست دوم در انبار، اسقاط، مفقودی، فروش رفته، خسارت دیده، سرقتی و اهدایی)

 • اخذ تأیید صورت وضعیت اموال اعلام شده

 • ثبت اطلاعات اموال مازاد (اعلام شده توسط مراکز هزینه)

 • ثبت اطلاعات اموال معدوم شده (اعلام شده توسط مراکز هزینه)

 • ثبت اطلاعات اموال خسارت دیده (اعلامی توسط مراکز هزینه)

 • ثبت اطلاعات اموال سرقت شده (اعلامی توسط مراکز هزینه)