سامانه دفترچه تلفن

معرفی سامانه

سامانه دفترچه تلفن، سیستمی است جهت ذخیره اطلاعات تماس مربوط به افراد مختلف نظير مشتريان، شركت‌ها و افراد مختلف بصورت يكپارچه قابل دسترسی و مديريت در اين سيستم دامنه وسيعی از اطلاعات قابل ثبت می‌باشد. ريز امكانات اين سيستم عبارتند از:

امکانات سامانه دفترچه تلفن


 • نگهداری اطلاعات متنوع براي هر فرد، شركت يا سازمان مانند عنوان، نام و نام خانوادگی، تلفن و آدرس فايلهای پيوست و غیره

 • امكان تعريف و ثبت فيلدهای اطلاعاتی دلخواه

 • امكان اضافه كردن تصوير فرد

 • ساير اطلاعات دلخواه

 • امكان جستجو بر روي تمامی فيلدهای اطلاعاتی

 • امكان سازماندهی اطلاعات در قالب چندين دفترچه تلفن مانند اطلاعات مشتريان، اطلاعات پرسنل و غيره

 • امكان تعريف دفترچه هاي شخصی و سازمانی

 • امكان اشتراک گذاری و تعريف دسترسی برروی دفترچه ها برای اشخاص، گروه ها، واحدها و يا كل مجموعه

 • ذخيره و دريافت اطلاعات از نرم افزار MS Outlook و فايلهای اكسل.

 • امكان برقراری تماس تلفنی، ارسال پيام كوتاه و نمابر بطور مستقيم از داخل سيستم

 • امكان دسته بندی تماس ها در قالب طبقه بندی های مختلفی كه با رنگ مشخص می شوند.

 • امكان مشاهده اطلاعات بصورت ليستی و نمايش كارتی

 • امكان ثبت اقدامات انجام شده برروی يك تماس و انجام پيگيری

 • امكان جستجو برروی اطلاعات

 • امكان دسته بندی رنگی

سامانه دفترچه تلفن

سيستم مديريت اطلاعات تماس برسا بر پایه سیستم ساز ساخته شده و دارای انعطاف پذیری و شخصی سازی بسیار بالایی است. سیستم ساز برخلاف فرایند ساز و فرم ساز های موجود امکانات بیشتر با توجه به نیاز سازمان را فراهم می کند.