سامانه املاک و مستغلات

شرح کلی سیستم

معمولا بانک‌ها به دلیل گستردگی جغرافیایی در سطح کل کشور و برخورداری از ساختمان‌های ستادی متعدد، مدیریت امور استانها و همچنین سرپرستی‌ها و شعب متعدد دارای املاک مختلفی هستند. قطعا با توجه به هزینه بالای تامین ملک و نگهداری ساختمان، یکی از زیرسیستم‌های کلیدی و تاثیرگذار در حوزه تدارکات و مهندسی، سیستم مهندسی املاک است. همچنین مساله فروش املاک مازاد از مسائل روز و حساس حوزه بانکی می باشد که در این سیستم فرآیندهای مشخصی برای این حوزه در نظر گرفته شده است. بطور کلی این سیستم به بخش های اصلی به شرح ذیل طبقه بندی می شود.

سامانه املاک و مستغلات برسا زیر مجموعه نرم افزارهای راهکار لجستیک و تدارکات و پشتیبانی است که خود مبتنی بر سیستم ساز برسا طراحی و توسعه داده شده است.

فرآیندهای اصلی سامانه املاک و مستغلات


 • مدیریت اطلاعات املاک

 • مدیریت تملیک و فروش و اقاله املاک

 • تجدید ارزیابی املاک

 • مدیریت اجاره و سرقفلی

 • محاسبه استهلاک و صدور اتوماتیک اسناد حسابداری

 • هینه سازی مصرف انرژی ساختمان

سامانه املاک و مستغلات

امکانات سامانه املاک برسا


 • ثبت مشخصات عمومی و ثبتی ملک شامل عنوان، شماره پرونده، آدرس ملک، نوع پرونده، نوع ملک، شماره پلاک، کد پستی، توضیحات، مساحت کل عرصه، وضعیت اسناد مالکیت، نوع عرصه، قدر السهم بانک، ارزش عرصه بانک و غیره

 • اطلاعات پایان کار شهرداری شامل وضعیت پایان کار، کدینگ شهرداری، طبقه، جهت ساختمان، شماره ساختمان، ردیف، ملک، بلوک، محله، منطقه، مشخصات پایان کار، شماره پرونده، شماره گواهی، تاریخ گواهی، مساحت طبق سند، مساحت زمین موجود، مساحت پس از اصلاحی، مساحت ملاک تراکم، مساحت کل و غیره

 • اطلاعات انشعابات ملک شامل نوع انشعاب، اشتراکی، شماره پرونده، شناسایی/اشتراک، شماره رمز/سری، شماره کنتور، تعرفه محاسباتی، مشخصات فنی و غیره

 • اطلاعات خطوط تلفن شامل کد تلفن، شماره تلفن، نوع مشترک، نام مشترک، واحد استفاده کننده

 • تشکیل بایگانی اسناد و اسکن و نگهداری اسناد املاک

 • ثبت اطلاعات پرونده تملیکی شامل شماره پرونده، عنوان، شعبه ارائه کننده تسهیلات، تسهیلات گیرنده، ضامن، مبغ اصل بدهی، مبلغ جریمه تاخیر، مجموع بدهی، مابه التفاوت بها، نوع پرونده، توضیحات و غیره

 • ثبت اطلاعات اسناد انتقال اجرایی شامل شماره سند انتقال اجرایی / قطعی، تاریخ سند انتقال اجرایی، شماره صورتجلسه مزایده، تاریخ صورتجلسه مزایده، شماره سند رهنی، تاریخ سند رهنی، شماره سند وکالتی، تاریخ سند وکالتی، مشخصات مالک، مبلغ کارشناسی اولیه، مبلغ ارزیابی حراج، مانده بها، اصل طلب و خسارت و غیره

 • ثبت اطلاعات فروش و اقاله ملک شامل تاریخ انجام معامله، مبلغ فروش، مبلغ اقاله، شماره فیش 187، تاریخ فیش 187، مشخصات خریداران، توضیحات و غیره.

 • ثبت اطلاعات تجدید ارزیابی املاک

 • ثبت اطلاعات اجاره نامه شامل نام مستاجر، خلاصه پرونده های گذشته شامل تاریخ شروع پرونده، مبلغ اجاره سنوات گذشته، اجور معوق سنوات گذشته، جرائم متعلقه سنوات گذشته، مبالغ واریزی سنوات گذشته، خلاصه پرونده شامل مجموع مبالغ واریزی بابت اجاره، مجموع مبلغ خالص اجاره تا امروز، مجموع مبالغ واریزی بابت مالیات بر اجاره، مجموع مبلغ مالیات بر اجاره تا امروز، تاریخ صورتجلسه تحویل ملک و اجور معوق و غیره.

 • تعریف مفاد قرارداد اجاره شامل شماره قرارداد، تاریخ قرارداد، تاریخ شروع، تاریخ پایان، مبلغ اجاره ماهانه، درصد مالیات، مبلغ خالص اجاره، مبلغ مالیات بر اجاره، مبلغ جریمه روزانه، مبلغ اجاره تا امروز، مبلغ خالص اجاره تا امروز، مبلغ مالیات بر اجاره تا امروز، توضیحات، اسکن تصاویر قرارداد اجاره و غیره

 • ثبت فیش های واریزی اجاره شامل شماره فیش واریزی، تاریخ فیش واریزی، مبلغ، نوع فیش واریزی، توضیحات، بخش اسکن برگه فیش

 • صدور اسناد استهلاک گیری املاک

 • صدور اسناد مربوط به تعمیرات جزئی، اساسی و غیره با تسهیم به نسبت درصد استفاده کنندگان مختلف ملک

 • صدور اسناد مرتبط با موضوع اجاره و سرقفلی

 • صدور اسناد مرتبط با تجدید ارزیابی