گزارش ساز

معرفی گزارش ساز در سیستم ساز برسا

یکی از نقاط قوت زیرساخت سیستم ساز برسا، بهره مندی از گزارش ساز یکپارچه می باشد که معمولا کمتر در سایر ابزارها و زیرساخت های مشابه به چشم می خورد. اما تجربه نشان داده است وجود این ابزار نقش مهمی در تکامل سامانه های اطلاعاتی داشته و بدون آن یکی از ارکان مهم طراحی دچار نقص و خلل خواهد شد.
موتور گزارش ساز عملا دو نقش کلیدی را بصورت همزمان ایفا می نماید:

 1. بخش طراحی و تولید پرس و جوی دیتابیسی لازم برای واکشی اطلاعات

 2. نحوه نمایش خروجی اطلاعات

طراحی و تولید پرس و جوی دیتابیس


در این بخش، کاربر طراح با امکانات وسیعی می تواند نحوه واکشی اطلاعات را مشخص نماید. در واکشی اطلاعات سه بخش اصلی وجود دارند که در اختیار طراح خواهد بود:

 1. انتخاب موجودیت اصلی که مبنای ارتباط با سایر موجودیتها خواهد بود.

 2. انتخاب فیلدهای مورد نیاز برای نمایش (از موجودیت اصلی یا هر موجودیت دارای رابطه با موجودیت اصلی)

 3. تعریف شرطهای مورد نیاز برای جستجو (چه بصورت ثابت و چه بصورت متغیر با تعیین پارامتر توسط کاربر در زمان اجرای گزارش)

با استفاده از این امکانات، طراح سامانه بدون هیچ گونه درگیری در مدل تعریف پایگاه داده و جزئیات و پیچیدگی های تعریف پرس و جوها می تواند به سادگی، سخت ترین و پیچیده ترین گزارش های مورد نظر خود را طراحی نموده و در اختیار کاربران قرار دهد.

گزارش ساز

نحوه نمایش خروجی اطلاعات


یکی از بخشهای مهم و جذاب در طراحی گزارشات، نحوه نمایش خروجی اطلاعات برای کاربران می باشد. امکان تفکیک انتخاب اطلاعات از نحوه نمایش جذابیتهای فوق العاده ای را به زیرساخت سیستم ساز برسا داده است. مثلا شما می توانید اطلاعات خود را بصورت های مختلف به کاربر نشان دهید بدون اینکه ماهیت اطلاعات واقعا تغییر کرده باشد.
در زیرساخت سیستم ساز برسا مدل های نمایشی ذیل در طراحی گزارشات قابل استفاده می باشد.

 1. نمایش لیستی: نمایش لیست اطلاعات در قالب گرید

 2. نمایش درختواره: نمایش درختی اطلاعات (برای موجودیتهایی که ماهیت درختی در تعریف آنها رعایت شده است.)

 3. نمایش درخت ناهمگون: نمایش درختی اطلاعاتی برای موجودیت هایی که ماهیت درختواره ندارند.

 4. نمایش چاپی: طراحی گزارشات چاپی با امکانات مختلف

 5. نمایش ماتریسی: برای مدل های ورود اطلاعات شبیه اکسل بصورت مستقیم در صفحه

 6. نمایش تقویمی: نمایش زمان محور اطلاعات (مثلا برای سیستم جلسات)

 7. نمایش داشبورد: قابلیت طراحی داشبوردها در مدل هوش تجاری (BI)

 8. نمایش فرم: نمایش یک موجودیت بصورت مستقیم در صفحه (بدون نیاز به باز کردن آن)

 9. نمایش گانت: نمایش کار محور با قابلیت نمایش پیش نیازی و پس نیاز (مختص نسخه ویندوز)

 • نحوه نمایش خروجی اطلاعات
 • نحوه نمایش خروجی اطلاعات
 • نحوه نمایش خروجی اطلاعات

لازم به ذکر است هر کدام از انواع گزارش دارای تنظیمات اختصاصی هستند که در زمان طراحی آن مشخص خواهد شد.