معیارهای انتخاب سیستم ساز یا BPMS

یکی از چالشهای جدی و مهم برای تمامی کسانی که در حوزه انتخاب نرم افزار سیستم ساز یا BPMS ورود میکنند معیارهای انتخاب و نقاط مهم مورد توجه میباشد.

در این بین ارائه کنندگان نرم افزار هر یک توانمندی ها و مسائل مورد نظر خود را به گونه ای مطرح میکنند که ممکن است جامعیت بررسی و انتخاب را تحت تاثیر قرار دهد. البته نکته حائز اهمیت این هست که برای یک انتخاب درست نیاز نیست تمامی ویژگیها و امکانات موجود در یک ابزار بررسی شوند، بلکه میتوان با بررسی ساختارها و توانمندی های اصلی به یک انتخاب بهینه دسترسی پیدا کرد.

گاها وجود چک لیستهای 700 تا 1000 آیتمی مشاهده شده است که به جزئیات امکانات مثلا فرآیندسازی یا فرم سازی پرداخته شده، اما از بسیاری مسائل حائز اهمیت دیگر غفلت شده است.

در این جا ما سعی میکنیم مهمترین مسائلی که از لحاظ ساختار کلی انتخاب محصول مورد توجه باید قرار گیرند همچنین معیارهای انتخاب سیستم ساز و bpms را بیان کنیم. شرکت برسا به عنوان شرکتی که از سال 1385 با تولید و ابداع ابزار سیستم ساز پروژه های بسیار زیاد و متنوعی را انجام داده است، قائل به اهمیت محورهای ذکر شده میباشد و به نظر میرسد اگر سازمان و یا شرکتی در انتخاب ابزار، حداقل به مسائل ذیل توجه ننماید ممکن است در مرحله استفاده با مشکلاتی مواجه شود.

البته نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد نیازهای مشتری نیز هست و ممکن است برای یک مشتری برخی از محورهای ذیل از اهمیت و اولویت کمتری برخوردار باشد.

معیار انتخاب محصول سیستم ساز و BPMS

معیارهای انتخاب سیستم ساز یا BPMS
 • طراحی ساختار دیتا
  1. توان مدیریت ساخت موجودیت
  2. تعریف انواع فیلدهای اطلاعاتی
  3. مدیریت اطلاعات چندلایه (مستر-دیتیل)
  4. تعریف انواع ارتباط بین موجودیتها
  5. توان نگهداری اطلاعات آرشیوی، فایل، اسکن
  6. ارتباط با مجموعه آفیس (خصوصا word)
 • نماسازی و واسط کاربری
  1. قابلیت طراحی فرم نمایشی
  2. میزان انعطاف در طراحی ساختار برنامه
  3. قابلیت جایگزینی کامپوننتهای واسط کاربری
  4. نمایش ریسپانسیو
  5. قابلیت خروجی برنامه موبایل
  6. قابلیت طراحی پورتال سازمانی
 • لایه فرآیندسازی
  1. طراحی فرآیند با استاندارد BPMN2
  2. استفاده از تنوع المانهای طراحی
  3. استفاده از زیرفرآیند
  4. انواع انتساب (کاربر محور – سمت محور)
  5. استفاده از اطلاعات فرآیند برای انتساب نقشها
  6. امکان نسخه گذاری فرآیند
 • لایه قواعد کاری
  1. قابلیت تعریف و نگهداری قوانین کاری
  2. قواعد کاری با اعمال در سطح واسط کاربری
  3. قواعد کاری با اعمال در سطح منطق (سمت سرور)
  4. استفاده از قواعد کاری در فرآیند
 • امکان کدنویسی
  1. کدنویسی سمت کلاینت
  2. کدنویسی سمت سرور
  3. تعریف فیلدهای محاسباتی
  4. امکان دیباگ کد
 • کارتابل الکترونیک
  1. رویت کارهای ارجاع شده
  2. دسته بندی کارها
  3. کارتابل سمت محور
  4. تفویض نقش
  5. مشاهده گردش کار
  6. توسعه کارتابل مطابق با نیازهای مشتری
 • گزارش سازی
  1. طراحی گزارش بدون نیاز به دانش دیتابیس
  2. امکان تعریف گزارش بر روی موجودیتها و اطلاعات
  3. گزارشات لیستی با امکان فیلترینگ
  4. گزارش چاپی
  5. گزارش داشبوردی
  6. گزارش تقویمی
  7. گزارش گراف
  8. انواع دیگر گزارش
 • نظارت بر فرآیند و BAM
  1. تشخیص نقاط گلوگاه
  2. گزارش از میزان فرایندهای اجرا شده
  3. تعریف شاخصهای اندازه گیری کیفیت اجرای فرآیند
 • ساختار سازمانی و پروفایل کاربران
  1. پشتیبانی از ساختارهای سازمانی
  2. پشتیبانی از ساختارهای مکانی
  3. قابلیت تعریف پرونده و پروفایل کاربران و پرسنل
  4. پشتیبانی از ساختارهای رسمی و کارکردی
  5. تعریف سطوح سازمانی تاییدات
  6. قابلیت استفاده از ساختار سازمانی در انتسابات فرآیندی
 • تنظیم دسترسی، امنیت
  1. امنیت سطح فرآیند
  2. امنیت سطح موجودیت
  3. امنیت سطح رکورد
  4. امنیت سطح فیلد
  5. امنیت مبتنی بر کاربر
  6. امنیت مبتنی بر سمت
  7. امنیت مبتنی بر نقش
  8. پشتیبانی از SSO
  9. وجود گواهی امنیتی (برای شرکتها و سازمانهایی که الزام به آن دارند)
 • رویدادنگاری
  1. رویدادنگاری عملیات کاربر
  2. رویدادنگاری ایجاد و تغییر اطلاعات
  3. رویدادنگاری خطاها و رخدادها
  4. رویدادنگاری مسائل امنیتی
  5. رویدادنگاری دسترسی به داده ها
 • ارتباطات و اتصالات
  1. دریافت وب سرویس
  2. ارائه وب سرویس
  3. اتصال به دیتابیسهای بیرونی
  4. ارائه داده به دیتابیسهای بیرونی و ابزارهای گزارش سازی
  5. ایمپورت و اکسپورت اکسل
 • تیم سازی و مدیریت روال تولید نرم افزار
  1. قابلیت تفکیک سرور تولید، تست و اجرا
  2. قابلیت تعریف سایتهای توسعه مستقل و اجرای یکپارچه
  3. قابلیت تست اتوماتیک (بدون نیاز به کدنویسی)
  4. امکان نگهداری بخشی از طراحی انجام شده و قابلیت بازگشت به آن
  5. کمک به تشخیص نقاط کندی دیتابیس
  6. کمک به مدیریت حجم بالای اطلاعات در دیتابیس
  7. قابلیت توسعه زیرساخت (SDK & API) بدون نیاز به شرکت تولید کننده
 • خدمات و پشتیبانی
  1. مستندات آموزشی
  2. وجود فیلم و راهنمای توسعه دهندگان
  3. پشتیبانی شرکت تولید کننده از محصول
  4. قابلیت ارائه درخواست برای توسعه محصول
  5. وجود نیروی متخصص
  6. کمک به انجام پروژه به مشتری توسط شرکت ارائه کننده
  7. سایت تیکتینگ برای ثبت موارد