امنیت و رویداد نگاری

یكی از مهمترین جنبه های تولید نرم افزارهای سازمانی توجه به جنبه های مختلف امنیت و رویداد نگاری نرم افزار و اطلاعات می باشد. حساسیت و اهمیت این موضوع به قدری است كه لزوما باید از روشهای آزموده شده و مطمئن استفاده نمود.

امروز نیاز به امنیت، تولید کنندگان محصولات نرم افزاری و سازمان هایی که از این محصولات استفاده میکنند را وارد میکند تا تدابیر لازم جهت مقابله با هرگونه سوء استفاده و خرابکاری و یا افشای اطلاعات حساس را در محصولات خود در نظر بگیرند.

امنیت یک مسیر است نه یک هدف چرا که هر روز ممکن است آسیب پذیریهای جدید کشف و مورد سوء استفاده کاربران بدخواه قرار گیرد. بنابراین لازم است در گام اول تولیدکنندگان محصولات نرم افزاری با کمک متخصصین امنیت نرم افزار و در نظر گرفتن موارد امنیتی بصورت کلان و در حوزه های طراحی، معماری و پیاده سازی نرم افزار و همچنین استفاده از سرویسها و مکانیزمهای امنیتی مورد نیاز، خسارت ناشی از حمله کاربران بدخواه به سیستم را کاهش دهند.

سیستم ساز برسا از جنبه های گوناگون مقوله امنیت و رویداد نگاری را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و برای هر قسمت راهكار مناسب آن را ارائه نموده است. در ادامه برخی از این ویژگیها بصورت خلاصه مورد بررسی قرار میگیرد.

امنیت و رویداد نگاری

تولید تمامی بخشهای سیستم ساز در درون شركت برسا

از جمله موارد مهم كه در امنیت و رویداد نگاری كلی نرم افزارهای تولیدی و سیستم ساز مورد توجه میباشد این است كه تمامی بخشهای سیستم ساز بطور كامل در درون شركت برسا نوین رای ساخته شده و كدهای منبع تمامی آنها وجود دارد. حتی كنترلهای واسط كاربری نیز تماما در درون شركت تولید شده و كد منبع آنها وجود دارد.

این امر تضمین میكند كه هیچگونه مشكل و یا شك و شبهه ای در استفاده از زیرساختهای سیستم ساز وجود نداشته و سازمان ها و شركتها میتوانند با طیب خاطر از امكانات آن استفاده نمایند.

امنیت یک هویت چندوجهی و دارای ابعاد گوناگون و مختلف میباشد که در یک برنامه جامع امنیت به تمامی این ابعاد توجه شده و همگی در بستر یکپارچه امنیت قرار گیرند.

برخی از جنبه های مهم امنیتی زیرساخت سیستم ساز به شرح ذیل میباشد.

 • تصدیق هویت و اعتبارسنجی (Authentication)

 • تصدیق حقوق دسترسی (Authorization)

 • رمزنگاری اطلاعات (Data Encryption)

 • بررسی صحت ورودی و خروجی

 • رمزنگاری اطلاعات

 • مدیریت خطاها و استثنائات

 • امضا دیجیتال و انکار ناپذیری

 • طراحی، معماری و کدنویسی

 • رویدادنگاری فعالیتهای كاربران و ردگیری (Log & Audit)

 • امنیت دیتابیس

 • موارد نصب و بروزرسانی

 • تاییدات امنیتی

 • پیاده سازی ملاحظات امنیتی مورد نظر

 • ثبت شرکت برسا در لیست تامین کنندگان حوزه نظامی