سامانه بودجه و عملکرد هلدینگ

مقدمه ای بر سامانه بودجه و عملکرد هلدینگ

نظر به ماهیت ذاتی هلدینگ ها یا شرکت های مادر که معمولا در نتیجه مدیریت گروهی بنگاه های اقتصادی در قالب مالکیت واحد تحت عنوان یک هلدینگ تعریف می شوند، دسترسی سریع و متقن به اطلاعاتِ به روز و داشتن تصویری دقیق از وضعیت عملکردی شرکت های زیرمجموعه، همواره دغدغه اصلی مدیران بوده است. به ویژه آنکه صحت، دقت و جامعیت اطلاعات شرکت های زیرمجموعه، اثرگذاری مستقیم بر تصمیمات استراتژیک و نهایتا شاخص های عملکردی شرکت مادر خواهد داشت.

از آنجا که جنس هلدینگ ها معمولا از جنس شرکت های ناظر و سرمایه گزار می باشد، لذا گزارش های عملکرد به ویژه در مورد وضعیت مالی گروه شامل منابع تحت کنترل، تعهدات و نتایج حاصله (در قالب گزارشات ماهانه، فصلی یا سالیانه) اهمیت بسزایی دارند.

در حقیقت شرکت مادر نیاز دارد تا اطلاعات جامع از کل بنگاه و شرکت‌های زیرمجموعه را با امکان ارزیابی جامع کسب ‌وکار در اختیار داشته تا بتواند شرایط را برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی مدیران در سطح کلان، با حداقل میزان خطا و منطبق بر واقعیات عینی فراهم نماید.

پر واضح است بدون در اختیار داشتن یک سیستم نرم افزاری قدرتمند که علاوه بر داشتن زیر ساخت فنی قوی، امکانات جامعی را نیز در تمامی حوزه های مرتبط با مدیریت منابع در زیر مجموعه های شرکت مادر فراهم نماید، مدیریت علمی و مبتنی بر داده های بروز عملا دست نیافتنی بوده و مدیریت متمرکز در سطح کلان را با بروز خطاهای بسیار زیاد محاسباتی مواجه خواهد نمود.

امکانات کلی سامانه بودجه

برسا نوین رای مبتی بر سیستم ساز طراحی شده خود این سامانه را طراحی کرده و آنچه نیاز اصلی هلدینگ های اقتصادی در حیطه نرم افزار جامع برنامه و بودجه می باشد در سیستم جامع بودجه عملکرد برسا گنجانیده است.


سامانه برنامه و بودجه شرکتهای هلدینگ
 • فراهم نمودن امکان جمع آوری اطلاعات (به صورت یکپارچه) از تمامی شرکت های زیر مجموعه

 • یکسان سازی فرمت اطلاعات در همه شرکت های تابعه

 • پردازش اطلاعات و ارائه انواع داشبوردهای مدیریتی

 • تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات در سطح هلدینگ ها با فرمت واحد در یک پایگاه داده متمرکز

 • ایجاد شفافیت اطلاعاتی

 • بررسی و تحلیل عملکرد بنگاه

 • تحلیل و پردازش و تصمیم سازی در سطح تاپ چارت سازمانی

امکانات اختصاصی و زیرسیستم های سامانه برنامه و بودجه شرکت های هلدینگ از منظر نیازمندی های سامانه بودجه

امکانات در حوزه راهبری و کاربری سامانه


 • تعریف درختواره هلدینگ، شرکت و تایید سلسله مراتبی متناظر با آن با سطوح نا محدود

 • امکان جابجایی یک شرکت از زیرمجموعه یک هلدینگ به هلدینگ دیگر با حفظ کلیه سوابق و اطلاعات

 • تعریف درختواره محصولات و تخصیص آن‌ها به هر یک از شرکت‌ها

 • تعریف پروژه‌ها به ‌صورت متمرکز و تخصیص آن به هر یک از شرکت‌ها

 • تعریف کلیه جداول مورد نیاز شامل جداول تولیده فروش، بهای تمام شده تعدیل حساب‌ها، برنامه‌ها و

 • پروژه‌ها؛ و … و انعکاس آن در صورت‌های مالی پیش‌بینی و عملکردی مربوطه

 • ریف الگوهای مختلف اخذ اطلاعات و صورت‌های مالی برای انواع شرکت‌های هلدینگ (خدماتی، بازرگانی و…)

 • مکان تعریف نسخه‌های مختلف بودجه (حداقل ۵ نسخه) با حفظ نسخه‌های قبلی

 • قابلیت سفارشی‌سازی فرم‌های مفروضات و ورود اطلاعات برای هر شرکت به‌صورت مستقل

 • امکان انجام هرگونه تغییرات اعم از افزودن حذف و … فرم‌ها به‌صورت متمرکز توسط ادمین سیستم

 • ارائه بودجه تجمیعی و تلفیقی شرکت‌های تابعه هر هلدینگ در آن هلدینگ و سپس در هلدینگ مرکزی

 • مقایسه اطلاعات ورودی با عملکرد و سایر مفروضات تعریف شده و ارائه پیغام‌های هشدار مرتبط به کاربر

 • ارائه پیغام به کاربر در صورت ثبت اطلاعات يا بروز مشکل در ثبت

 • گردش و ارسال درخواست از سوی شرکت‌ها به ادمین هلدینگ

 • امکان ورود اطلاعات از طریق فایل Excel و نگاشت آن به روی فیلدهای مختلف

 • امکان متصل کردن اسناد مختلف مانند صورتجلسه هیات مدیره گزارشات کارشناسی و … به بخش‌های مربوطه

 • تعریف سال‌های مالی متفاوت برای شرکت‌ها

 • سطوح نامحدود تأیید سلسله مراتبی در سطح فیلد، فرم‌ها و … با امکان یادداشت گذاری و ارجاع

 • امکان طراحی و ذخیره‌سازی فرم‌ها

امکانات فنی نرم افزار بودجه عملکرد برسا از منظر زیرساخت BPMS


 • تولید و توسعه مبتنی بر زیر ساخت BPMS برسا

 • دسترسی به یک زیر ساخت بسیار قدرتمند و منعطف

 • امکانات فرآیندسازی، فرم سازی و گزارش سازی

 • امکان ارائه انواع گزارشات به صورت داشبوردهای مدیریتی

 • کاربری بسیار ساده و قابل فهم برای کاربران در حوزه های عمومی و تخصصی

 • زیر ساخت صد در صد بومی با خدمات پشتیبانی فنی توسط متخصصین نرم افزاری

 • دارای انواع گواهی نامه های امنیت از مراکز مختلف از جمله مراکز نظامی

 • امکان کاربری تحت وب و ویندوز

 • قابلیت ساخت فرآیند مبتنی بر BPMN2