مدیریت وام و تسهیلات

Loan Management

Make well-being a priority

کاربرد سامانه

امروزه در اکثر سازمان ها شاهد طراحی بسته های رفاهی متنوع می باشیم که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، موضوع تسهیلات مالی همواره مدنظر سازمان ها و مورد استقبال کارکنان بوده است. در همین راستا، سامانه مدیریت وام و تسهیلات برسا به گونه ای طراحی گردیده است که هر سازمان قادر خواهد بود متناسب با رویه و مکانیزم داخلی، تسهیلات مدنظر خود را به کارکنان تخصیص داده و عدالت را تا حد ممکن اجرایی نماید.

مزایای شاخص سامانه


 • انعطاف پذیری

  انعطاف پذیری امکان طراحی انواع اطلاعات پایه و سازوکارهای امتیازدهی و اولویت دهی در حوزه وام و تسهیلات کارکنان

 • مدیریت فرایند

  مدیریت فرایند امکان تعریف انواع فرایندهای داخلی درخواست و بررسی وام

 • یکپارچگی

  یکپارچگی اتصال دوسویه به سامانه های پرسنلی، عملکرد و حقوق و دستمزد

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های مختلف

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید