مدیریت رویدادهای ورزشی

Sport Events Management

Competition, an effective way to increase engagement

کاربرد سامانه

امروزه در اکثر سازمان های پیشرو و با هدف جذب و نگهداشت نیروهای موثر و نیز توجه به حوزه سرگرمی و سلامت کارکنان، برنامه های ورزشی به عنوان بخشی جداناپذیر از برنامه ریزی های مدیریت بهینه منابع انسانی دیده می شود. در همین راستا و با هدف امکان برنامه ریزی و سازماندهی رویدادهایی از این مدل، سامانه مدیریت رویدادهای ورزشی برسا طراحی گردیده است که از طریق آن سازمان قادر خواهد بود انواع رویدادهای ورزشی را به موثرترین و حرفه ای ترین شکل ممکن مدیریت نماید.

مزایای شاخص سامانه


 • جام و لیگ در سازمان

  جام و لیگ در سازمان امکان طراحی و برگزاری انواع مسابقات ورزشی درون سازمانی بصورت حرفه ای و هوشمند

 • هوشمندی

  هوشمندی قابلیت تعریف و مدیریت انواع رویدادهای ورزشی با لحاظ نمودن کلیه جزئیات اجرایی

 • یکپارچگی

  یکپارچگی اتصال دوسویه کامل با سامانه پرسنلی

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های مختلف

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید