حوزه مالی

شرح کلی سیستم

یکی از بخشهای پایه ای و زیرساختی در حوزه مدیریت امور مالی سیستم حسابداری میباشد که شامل تعریف کدینگهای پایه حسابداری، صدور اسناد و اخذ گزارشات مربوط به مدیریت حسابها میباشد. نگاه یکپارچه در سیستم جامع ایجاب میکند که ارتباط تنگاتنگی بین اسناد حسابداری و سایر اطلاعات سیستم برقرار شود. به گونه ای که هر سند حسابداری بطور دقیق به منشا تولید کننده آن متصل باشد.

به عنوان نمونه اگر یک سند حسابداری بابت پرداخت یک قرارداد صادر میشود این سند باید بصورت همزمان به قرارداد و مرحله پرداخت مورد نظر لینک باشد تا بتوان گزارشات جامع مدیریتی را بصورت یکپارچه اخذ نمود.

امکانات کلیدی سامانه حوزه مالی


 • امکان معرفی دوره های مالی (دائمی یا ادواری) با تعداد نامحدود

 • امکان معرفی و نگهداری حساب‌های چند شرکت مختلف به‌صورت مجزا روی یک سیستم(حسابداری مجزا عرضی)

 • امکان معرفی و نگهداری حسابهای چند شرکت مختلف به صورت سلسه مراتبی مناسب جهت شرکتهای هلدینگ و حسابداری تلفیقی و حسابداری تجمیعی.

 • امکان تعریف نامحدود سطوح کدینگ حسابداری:گروه، کل، معین، تفصیل و…

 • امکان تعریف نامحدود سطوح تفصیل های شناور

 • امکان تعریف ارتباط کدینگ حسابداری با تفصیل های شناور

 • امکان تعریف انواع سند

 • امکان تعریف شرح های تکراری اسناد

 • امکان تعریف شرح های تکراری آرتیکل اسناد

 • امکان تعریف کدینگ حسابداری (درختواره)

 • امکان تعریف انواع تفصیل شناور

 • امکان تعریف تفصیل های شناور

 • امکان ثبت اسناد حسابداری

 • امکان ثبت اسناد ارزی بصورت دستی و خودکار براساس جداول تعیین شده نرخ ارز

 • گزارش روکش اسناد حسابداری

 • گزارش اسناد حسابداری

 • گزارش جزئیات اسناد حسابداری

 • گزارش دفتر روزنامه در 4 مدل:روزنامه رسمی، تجمیع تاریخی براساس حساب و براساس تفصیل شناور

 • گزارش دفتر کل در 3 مدل: رسمی، تجمیع تاریخی، آرتیکل

 • گزارش دفتر معین در 3مدل: رسمی، تجمیع تاریخی، آرتیکل

 • گزارش تراز آزمایشی 4، 6، 8 و 10 ستونی در تمامی سطوح

 • گزارش ترازنامه رسمی

 • گزارش صورت سود و زیان

 • گزارش مرور حسابها در تمامی سطوح و تفصیل های شناور

 • گزارش کارت حساب

 • گزارش کارت تفصیل شناور

 • امکان دائم یا موقت نمودن اسناد کلی

 • امکان مرتب نمودن اسناد

 • امکان ادغام اسناد

 • گزارش اسناد ناموازنه

 • امکان انتقال انواع اسناد

 • امکان بستن حسابهای موقت به سود و زیان

 • امکان صدور سند اختتامیه و افتتاحیه

فرآیندهای اصلی

 • تعریف کدینگهای پایه حسابها در این بخش اطلاعات پایه کدینگهای حسابداری تعریف میگردد. کدینگ میتواند شامل سرفصلهای کل و معین باشد. در مورد موضوع تفصیلی در سیستم جامع دیدگاه تکامل یافته ای وجود دارد که در آن یک سند میتواند به تفصیلیهای متعددی در سایر حوزه های سازمان متصل باشد که امکان اخذ گزارشات پیچیده مالی را ممکن میسازد.

  از آنجا که در سیستم جامع در حالت کلی بیش از 80% اسناد بصورت خودکار تولید میشوند بنابراین تنوع تفصیلیها چالشی برای سازمان ایجاد نمیکند و میتواند بصورت کاملا پویا منجر به ایجاد گزارشات مختلف گردد.

 • ثبت اسناد حسابداری (بصورت اتوماتیک و غیراتوماتیک) قاعدتا از امکانات اولیه هر سیستم حسابداری قابلیت ثبت اسناد حسابداری میباشد که شامل امکانات مرسوم این حوزه مانند انتخاب حساب مورد نظر، ثبت مبالغ بدهکار و بستانکار، انجام اعتبارسنجی و اعمال قواعد کاری، ثبت اسناد موقت و دائم و غیره میباشد.

 • فرآیندهای تایید و صدور اسناد نگاه فرآیندگرا در سیستم جامع در حوزه حسابداری هم تسری داشته و روال تایید و کنترل اسناد بصورت فرآیند محور و از طریق مدلهای تعریف شده سیستمی انجام خواهد پذیرفت.

 • گزارشات مدیریتی مالی معمولا در سیستم های حسابداری مالی بخش مهمی از سیستم به گزارشات تعلق دارد که شرکت تیناک با استفاده از ماژول گزارش ساز پویا قابلیت ساخت انواع گزارشات به روز و داینامیک را در این حوزه دارا میباشد.

 • سیستم خزانه داری در بخش سیستم خزانه داری امور مربوط به کنترل چک، تضامین، سیتواسیون شعب، و سایر موارد مرتبط با اسناد مالی بانک صورت می پذیرد.

 • حسابداری انبار موضوع حسابداری انبار به دلیل تبعات مالی نگهداشت کالا در انبار و در واقع محاسبه قیمت تمام شده خدمات و کالای ارائه شده به واحدهای مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است و بدون ارتباط تنگاتنگ و دقیق مدیریت انبار و حسابداری قابل تحقق نمیباشد.

  در سیستم یکپارچه حسابداری انبار با قاعده میانگین موزون و بر طبق فرآیندهای تایید و ثبت اسناد حسابداری و فاکتورهای مربوط به خرید و رسید کالا محاسبه و در حواله و اسناد مربوطه به صدور حواله اعمال میشود.

 • حسابداری املاک از مزایای سیستم جامع در حوزه ارتباط سیستم املاک با مالی این است که قابلیت صدور اتوماتیک اسناد مرتبط با محاسبه استهلاک املاک، صورت وضعیتهای هزینه و تعمیرات و غیره وجود داشته و از طریق تعیین تفصیلیهای متنوع در زمان صدور اسناد اتوماتیک قابلیت اخذ گزارشات ریز و متنوع در حوزه مرتبط وجود خواهد داشت.

 • حسابداری اموال در بخش اموال نیز صدور اسناد خرید، استهلاک و سایر اسناد مالی مرتبط با حوزه اموال بصورت یکپارچه صادر و از طریق تعیین تفصیلیهای مختلف قابلیت اخذ گزارشات ترکیبی وجود خواهد داشت.

ماژول های اتوماسیـون اداری

ماژول های سامانه مالی