سامانه انبار و حسابداری انبار

امکانات نرم افزار انبار و خرید و فروش


 • انبارداری فیزیکی

 • حسابداری انبار

 • امکان تعریف انواع فاکتور و تنظیمات اختصاصی آنها

 • امکان تعریف گروهبندی کالا وخدمات تخصیص یک کالا/خدمات به چند گروه

 • امکان تعریف کالا با مشخصات پویا به ازای هر گروه کالا

 • امکان تعریف خدمات با مشخصات پویا به ازای هر گروه خدمات

 • امکان تعریف فرمول تولید برای محصولات با تمامی پارامترهای لازم جهت صدور اسناد خودکار تولید و مصرف و محاسبه بهای تمام شده محصول

 • دارا بودن تمامی روشهای قیمت گذاری فاکتور

 • امکان صدور اسناد حسابداری خودکار معادل اسناد انبار به 3 روش :تفکیک فاکتور ، تجمیع تاریخی و تجمیع کلی

 • امکان تخصیص انبار به اقلام فاکتور

 • دارا بودن تمامی روشهای رهگیری کالا (شماره سریال ، بارکد ،RFID و غیره)

 • دارا بودن تمامی کنترلهای لازم جهت ثبت فاکتورها

 • امکان فعال کردن ارزش افزوده

 • امکان فعال کردن سیستم بازاریابی و محاسبات پورسانت به تفکیک کالا ، فاکتور، بازاریاب و غیره

 • امکان تسویه حساب نقدی و تعهدی

 • دارا بودن فرآیندهای استاندارد انبار مانند : درخواست کالا ، درخواست خرید ، درخواست فروش وغیره.

 • امکان تعریف فرآیندهای جدید بنا به درخواست مشتری

 • امکان تعریف اتوماسیون انبار با استفاده از نوع فاکتور های پیش و پس

 • دارا بودن تمامی گزارشات استاندارد انبار و خرید و فروش به همراه امکان ساخت گزارشات جدید توسط گزارش ساز

 • قابلیت ورود و خروج اطلاعات به اکسل در تمام برنامه

 • تعیین حدود دسترسی برای کاربران

 • ارائه انواع نمودار آماری و مقایسه ای