سامانه تعمیرات و نگهداری

مقدمه ای بر سامانه تعمیرات و نگهداری

نگهداری و تعمیرات مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و عملکردهای یک سازمان برای حفظ سلامت یا بازیابی قطعات و تجهیزات است. در واقع هرکدام از فعالیت‌های نت، با توجه به تعاریف خود، ماموریت عملیاتی نگاه داشتن دستگاه‌ها، ماشین آلات و تجهیزات را دارند که باعث می گردد قابلیت های عملیاتی آنها حفظ و نهایتا در هزینه های سازمان صرفه جویی شود.

به عبارت دیگر نگهداری و تعمیرات یک تجهیز یعنی طرح ریزی و انجام فعالیت هایی بر روی تجهیزات است که باعث عملکرد مستمر تجهیز برای تولید محصول یا خدمات با کیفیت می گردد. می توان گفت طی سالیان متمادی در روند صنعتی شدن جوامع بشری، تحولات گسترده‌ای در زمینه نت یا همان تعمیرات نگهداری صورت گرفته است. در دوران ابتدایی مهندسین پس از خرابی دست به کار اقدامات اصلاحی می‌شدند اما بعدها به این نتیجه رسیدند که برای کنترل هزینه های خود نیاز به پیش‌بینی خرابی‌ها قبل از وقوع آن ها دارند و بنابراین پرداختن به اقدامات پیشگیرانه درجه اهمیتی بیشتری نسبت به اقدامات اصلاحی پیدا کرد.

این موضوع همچنین سبب درک بیشتری از لزوم پرداختن و توجه به مبحث تعمیرات نگهداری گردید و عاملی شد تا مدیران اهتمام جدی بر طراحی و توسعه زیرساخت های مرتبط با موضوع نت داشته باشند. هرچند که پیچیدگی های فرآیندی و جزئیات فنی گسترده، رسیدن قطعی به این هدف را کمی با چالش مواجه نمود اما نهایتا سبب گردید تا ابزارهای نرم افزاری که احتمال بروز خطا و نیز امکان برنامه ریزی های گسترده در ساختارهای فنی و زمانی را دارند در اختیار مدیران قرار گرفته و بدینوسیله بیش از گذشته امکان پرداختن، توسعه و مدیریت فرآیند تعمیرات نگهداری فراهم گردد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که امروزه با توجه به رشد صنایع، کنترل و مدیریت آسان و آنلاین بر دارایی‌های فیزیکی و بهبود عملکرد مستمر تجهیزات یک نیاز مهم و ضروری می‌باشد. در این راستا لازم است مدیریت سازمان با استفاده از ابزار های کنترل و برنامه‌ریزی در حوزه نگهداری و تعمیرات علاوه بر مدیریت هزینه، به بهبود عملکرد مستمر و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات نیز دست یابد.

کارتابل الکترونیک

 • ایجاد کارتابل الکترونیک برای کلیه کاربران و سمتها

 • طراحی کارتابل فرآیندی برای درخواستها و تجهیزات

 • کارتابل سمت محور (ارسال کار به سمت)

 • نمایش کارهای وارده به تفکیک فرم (تجهیزات، درخواست تعمیرات و …)

تنظیمات و اطلاعات پایه

 • ساختار سازمانی

  • ساختار سازمانی

  • ساختار سمت های سازمانی

  • ساختار نقش های فرآیند و سمت محور شدن آنها

  • تعریف گیرندگان مجاز درخواست اظهارنظر به صورت سمت محور

 • تنظیمات تجهیزات

  • تعریف درخت استقرار

  • تعریف درخت فرآیند

  • سطوح درخت های استقرار، فرآیند و تجهیزات به صورت داینامیک

  • گروه بندی تجهیزات بر اساس گروه، کلاس و نوع

  • Shutdown type

  • شیوه کارکرد

  • مواد مصرفی تجهیزات

  • شرکتهای مرتبط

  • نمایندگی ها

  • تعریف ویژگی

  • واحدهای اندازه گیری

  • اولویت مقادیر ویژگی

  • گروهبندی اسناد

 • تنظیمات تعمیر و نگهداری

 • روش کشف خرابی

 • حالت خرابی

 • علت خرابی

 • مکانیزم خرابی

 • تاثیر خرابی روی ایمنی

 • تاثیر خرابی روی محیط زیست

 • تاثیر خرابی روی تولید

 • احتمال وقوع خرابی

 • پیامدهای خرابی

 • واحد بازه زمانی

 • بازه زمانی

 • محدودیت کارکرد در روز

 • فعالیت تعمیراتی

 • عوامل تاخیر

 • تنظیمات براساس محل استقرار

فرم شناسنامه تجهیزات

 • گروه بندی تجهیزات

 • درخت اجزای تجهیزات

 • مشخصات فنی تجهیزات

 • کارکرد تجهیزات

 • مستندات

 • نصب تجهیزات

 • ثبت گواهینامه بهره برداری

 • انتقال تجهیزات

فرم ثبت درخواست تعمیرات

 • شرح درخواست

 • توضیحات

 • لیست فعالیت ها

 • امکان درخواست اظهارنظر در هر مرحله از فرآیند

 • گردش کار

 • مستندات

 • روش کشف خرابی

 • حالت خرابی

 • ثاثیرات خرابی

 • اولویت بندی بر اساس ماتریس ریسک

 • نیاز به خاموشی

 • علتهای دیگر راکد شدن

 • علت خرابی

 • مکانیزم خرابی

 • وضعیت تجهیز بعد از اجرای برنامه

فرم ثبت فعالیت کار

 • شرح فعالیت

 • توضیحات

 • امکان تعریف عملیات پیش فرض

 • برآورد منابع

 • ثبت انجام کار و امکان ثبت روزانه کار همراه با منابع مصرفی

 • امکان ایجاد فعالیتهای فرعی در فرآیند

 • امکان ثبت انواع مستندات

 • امکان درخواست اظهارنظر در هر مرحله از فرآیند

 • گردش کار

 • تعیین کارگاه انجام دهنده

 • تاریخ شروع و زمان مورد نیاز

فرآیند تعمیرات CM

 • روال ثبت و تایید درخواست در واحد متقاضی

 • روال بررسی و تایید در واحد برنامه ریزی

 • تبدیل درخواست به فعالیت تعمیراتی در صورت تصویب

 • رویه اظهارنظر

 • سمت محور شدن نقش ها

 • ایجاد گردش کار

 • ثبت انجام کار

فرآیند تعمیرات EM

 • مشابه فرآیند CM

کانورت اطلاعات

 • کانورت اطلاعات پرسنلی از سیستم جامع نفت

 • کانورت اطلاعات پرسنلی و سمتها از سیستم حضور و غیاب

 • ورود اطلاعات پایه تجهیزات و تعمیرات بر اساس استاندارد و داده های موجود

فرآیند تعمیرات PM

 • ایجاد برنامه نگهداری بر اساس تجهیز و حالت خرابی

 • امکان ایجاد بازه ممکن زودتر یا دیرتر انجام شدن کار

 • ایجاد فعالیت ها به طور خودکار بر اساس زمانبندی برنامه

 • برآورد منابع

 • ایجاد عملیات برنامه ریزی شده بر اساس بازه زمانی یا تعداد انجام کار

 • امکان انتخاب بازه زمانی تکرار مثلا برنامه یک ماهه به مدت یک سال از تاریخ تا تاریخ خاصی تکرار شود

 • امکان انتخاب تاریخ اولین اجرا

 • ایجاد برنامه زمانی عملیات در هر تعداد و مدت مورد نظر

 • امکان ایجاد دستور کار به صورت دستی

 • امکان ادغام عملیات همزمان و ایجاد دستورکار مشترک

 • وجود رویه مخصوص برای انجام عملیاتهای PM

فرآیند ثبت درخواست پروانه کار

 • پروانه کار سرد

 • پروانه کار گرم

 • کار در ارتفاع

 • و غیره