فرایند جذب و بکارگماری

Recruitment & Employment Process

Acquisition, recruitment and socialization the talents based on structure

ماهیت فرایند

بدون شک فرایند شناسایی، جذب و بکارگماری نیروهای موثر بر ای هر سازمانی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. طراحی یک نرم افزار جذب اصولی نیازمند در نظر گرفتن پیش نیازها و اتصال منطقی آنها به یکدیگر است و در همین راستا، برسا مجموعه ای از زیرسیستم های منابع انسانی در قالب 6 سامانه جامع و یکپارچه را تحت عنوان فرایند جذب و بکارگماری طراحی نموده است که به تفکیک در ذیل قابل مشاهده و دسترسی می باشد.

سامانه های نرم افزار جذب و بکارگماریز

سامانه های فرایند جذب و بکارگماری


 • ساختار و تشکیلات

  سامانه ای جهت نمایش کلیه پست ها و ارتباطات درون سازمان به عنوان پایه و اساس معماری مدیریت سرمایه انسانی

  مشاهده فرآیند
 • شناسنامه و گریدینگ مشاغل

  سامانه ای جهت تجزیه و تحلیل مشاغل با به روزترین روش ها و ارزشیابی و گریدینگ همزمان در کمترین زمان ممکن

  مشاهده فرآیند
 • پرسنلی

  سامانه ای جهت نمایش اطلاعات جامع کارکنان بصورت یکجا و یکپارچه با کلیه فرایندهای منابع انسانی

  مشاهده فرآیند
 • برنامه ریزی منابع انسانی

  سامانه ای جهت تجزیه و تحلیل، محاسبه و پیش بینی هوشمندانه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز

  مشاهده فرآیند
 • جذب و استخدام

  سامانه ای جهت مدیریت صفر تا صد فرایند شناسایی و جذب کارکنان با قابلیت اطمینان بالا از تطابق حداکثری داوطلب با شغل

  مشاهده فرآیند
 • جامعه پذیری

  سامانه ای جهت مدیریت هوشمند فرایند اجتماعی سازی فرد تازه وارد به سازمان با ضریب تاثیرگذاری بالا

  مشاهده فرآیند