پرونده پرسنلی

Personnel Information

Employee records in one place

کاربرد سامانه

جمع‌آوری داده‌های گسترده پیرامون اطلاعات فردی، کارکردی و سازمانی پرسنل به عنوان مهمترین گروه منابع سازمان، از طریق سیستم های نرم افزاری میسر می‌شود. این بخش از سیستم منابع انسانی که وظیفه حفظ و نگهداری و بهنگام‌سازی اطلاعات موردنیاز جهت مدیریت پرسنل را بر عهده دارد سامانه پرسنلی نام دارد. سامانه پرسنلی ضمن داشتن جامعیت، نقش بانک اطلاعاتی سایر زیرسیستم ها به جهت حفظ یکپارچگی و پرهیز از دوباره کاری و داده های خطا را عهده دار بوده و به روزترین و به هنگام ترین گزارشات تحلیلی و مدیریتی را برای ذینفعان سازمانی فراهم می آورد.

مزایای شاخص سامانه


 • جامعیت

  جامعیت احصاء کامل ترین اطلاعات پرسنلی اعم از فردی، قراردادی، بیمه ای، عملکردی و … به همراه پیوست نمودن کلیه مدارک مورد نیاز

 • هوشمندی

  هوشمندی اعمال تغییرات مورد نیاز در سیستم حقوق و دستمزد و یا سایر فرآیندها بصورت خودکار و در بازه زمانی تعیین شده توسط واحد منابع انسانی متناسب با تغییر برخی اطلاعات پرسنلی

 • یادآوری

  یادآوری امکان یادآوری در زمان های مهم و معنادار تعیین شده توسط واحد منابع انسانی نظیر شروع به کار همکاران و یا تاریخ تولد ایشان

 • انعطاف پذیری

  انعطاف پذیری امکان تعریف و ویرایش کلیه اطلاعات و تعاریف پایه به صورت پویا و نامحدود

 • یکپارچگی

  یکپارچگیعدم مواجهه با مشکل گزارشات غیرموثق و یا داده های خطا به جهت به روز بودن مستمر اطلاعات و اتصال دوجانبه و جامع سامانه با کلیه فرآیندهای منابع انسانی

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.