سیستم های تغییرپذیر و فرآیندگرا

در کنار عنوان سیستم ساز که برای اولین توسط شرکت برسا در بازار نرم افزاری کشور ارائه گردید، مفهوم سامانه های اطلاعاتی تغییرپذیر و فرآیندگرا نیز به عنوان یک راه حل مهم و جدی توسط این شرکت مطرح گردیده است.

یکی از عارضه های شناسایی شده توسط شرکت برسا در حوزه تولید بسته های نرم افزاری، مشکل اساسی در پاسخ به نیاز تغییرپذیری و توسعه پذیری مشتریان میباشد. بسته های نرم افزاری به دلیل ماهیت کدنویسی شده و پیچیدگی در حفظ همزمان نیازهای خاص مشتریان، عملا از سوی تولید کنندگان امکان پاسخ به توسعه مورد نظر مشتریان را نخواهد داشت.

این مشکل خصوصا زمانی که تعداد مشتریان افزایش می یابد بیشتر خود را نمایان میسازد.

از سوی دیگر مفهوم فرآیندگرایی نیز عمدتا در بسته های نرم افزاری حال حاضر بازار نرم افزار کشور به چشم نمیخورد که عمدتا به دلیل نبود زیرساخت مناسب برای پیاده سازی فرآیند میباشد.

شرکت برسا در توسعه مبتنی بر سیستم ساز، علاوه بر پیاده سازی نیازهای خاص شرکتها و سازمانها، به نیاز توسعه سیستم های اطلاعاتی تغییر پذیر و فرآیندگرا نیز پاسخ داده است که در این راستا توانسته سامانه های متعددی را در حوزه های مورد نیاز طراحی و به بازار ارائه نماید.
سامانه های اطلاعاتی توسعه یافته مبتنی بر سیستم ساز در حوزه های مختلفی هستند نظیر:

حرکت به سمت یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی

بی شک جزیره ای بودن سیستم های اطلاعاتی و البته وجود فرآیندهای دستی و غیرمکانیزه، یکی از معضلات جدی و هزینه بر اکثر سازمانها و شرکتها میباشد. خریداری پکیج های اطلاعاتی متعدد در طول سالیان گذشته که هر یک با هدف رفع بخشی از نیازهای سازمان و بعضا برای پوشش ضعف بسته های نرم افزاری قبلی تهیه گردیده اند، در حال حاضر به یک معضل جدی تبدیل گردیده اند که گاها در راستای معکوس برای چابکی سازمان و ایجاد ارزش افزوده حرکت میکنند.

در حال حاضر نیاز سازمانها به حرکت به سمت یکپارچگی بسیار جدی بوده و یکی از اهداف اصلی ارائه سیستم ساز به عنوان یک بستر واحد و متمرکز در توسعه نرم افزارهای مورد نیاز میباشد که تلاش میکند سازمانها را قدم به قدم و بصورت تدریجی به سمت یکپارچه سازی و استقلال عملکرد در رفع نیازهای نرم افزاری خود سوق دهد.

البته حرکت به سمت یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی و البته مکانیزه نمودن بخشها و روالهای دستی، کاری نیست که در کوتاه مدت قابل حصول باشد و باید برنامه ریزی مناسبی برای آن وجود داشته باشد، اما قطعا زیرساخت سیستم ساز یکی از ابزارهای بسیار مهم در تحقق این هدف تلقی شده و عملا این مهم را دست یافتنی مینماید.

پوشش همزمان حوزه فرآیندهای تخصصی، پشتیبان و مدیریتی

همانطور که در موضوع معماری سازمانی و دسته بندی انواع فرآیندهای سازمانی مشخص شده است، فرآیندهای اصلی سازمان به 3 دسته اصلی و تخصصی، پشتیبان و مدیریتی تقسیم بندی میشوند. سیستم ساز برسا توانمندی پاسخگویی به نیاز سازمان در هر 3 بخش را دارا میباشد.

  • فرآیندهای اصلی و تخصصی عمدتا از طریق پیاده سازی این فرآیندها در بخش BPMS سیستم ساز تحقق یافته و قابلیت یکپارچگی با سایر بخشها خواهند داشت.

  • فرآیندهای پشتیبان عمدتا از طریق سامانه های اطلاعاتی طراحی شده مبتنی بر سیستم ساز بصورت آماده تر و یا با اعمال برخی تغییرات در حوزه های مختلف اداری، مالی، منابع انسانی، تدارکات و … قابل بهره برداری میباشند.

  • فرآیندهای مدیریتی نیز معمولا از طریق ماژولهای نظارتی، BAM، داشبوردهای تحلیلی، سیستم های مدیریت استراتژیک و مدیریت اطلاعات قابل تحقق خواهند بود.