اتوماسیون ستاد

معرفی

در همه دستگاه های اجرایی مجموعه ای از فرایندها و وظایف در حوزه های ستاد و پشتیبانی سازمان وجود دارد که مبتنی بر الزامات قانونی کشوری شکل گرفته است. سامانه ERP (اتوماسیون ستاد) شامل مجموعه ای از زیرسامانه هاست که به شکل مطلوبی این نیازمندیها را به صورت یکپارچه و در قالب یک سامانه ارائه می نماید.

سامانه های اتوماسیون ستاد دولت الکترونیک

ماژول مکاتبات اداری : این سامانه تمامی وظیفه مندی های حوزه دبیرخانه، ثبت و ارجاع نامه ، تبادل نامه با سایر سازمان ها در بستر ECE را به شکل کامل پوشش می دهد.

مدیریت منابع انسانی : مبتنی بر الزامات سازمان اداری و استخدامی و براساس استانداردهای حوزه مدیریت سرمایه انسانی این سامانه شکل گرفته است. جهت اطلاعات بیشتر به صفحه راهکار مدیریت سرمایه انسانی مراجعه نمایید.

خرید و تدارکات : این ماژول علاوه بر پشتیانی از انواع فرایندهای خرید و تامین، می تواند به سامانه “ستاد” متصل شده و با سهولت مناقصات و مزایدات دستگاه را مدیریت نماید.

حراست : تمامی فرایندهای روتین در حوزه حراست در این ماژول گنجانده شده است.

مدیریت بودجه و اعتبار : یکی از بخشهای مهم در حوزه فرایندهای مالی دستگاه های اجرایی، امور بودجه ریزی و اعتبارات می باشد. ماژول بودجه و اعتبار منطبق با آخرین بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه و نیازمندیهای دستگاه های اجرایی طراحی و توسعه یافته است.

حسابداری : ماژول حسابداری، حسابداری دولتی و حسابداری مدیریت را به خوبی پوشش می دهد و از این مزیت بزرگ برخوردار است که به صورت یکپارچه با سایر ماژولهای ERP دولتی است که این امر باعث می شود اسناد مالی نه تنها در بخش مالی سازمان بلکه در سایر بخشهای سازمان نیز قابلیت استفاده داشته باشد.