مدیریت سفر

Travel Management

Manage business trips intelligently

کاربرد سامانه

از جمله رایج ترین فرایندهای داخلی هر سازمان، موضوع سفرهای کاری (ماموریت) و رفاهی می باشد که متناسب با ماموریت و ماهیت کاری هر مجموعه از طیف متنوعی برخوردار می باشد. مدیریت سفرهای کاری در بستر نرم افزاری و هوشمند، سازمان را قادر می سازد به سهولت و در کمترین زمان ممکن و بصورت یکپارچه با سایر فرایندهای مرتبط، این فرایند را برنامه ریزی و سازماندهی نماید. سامانه مدیریت سفر، ضمن قابلیت مدیریت آسان و در عین حال حرفه ای سفرها، امکان تداخل سفرهای کاری و هرگونه مشکل در فرایند را به صفر می رساند.

مزایای شاخص سامانه


 • مدیریت فرایند

  مدیریت فرایند قابلیت تعریف انواع اطلاعات پایه و انواع سفرهای برنامه ریزی شده و موردی متناسب با نیاز سازمان

 • سفرهای رفاهی

  سفرهای رفاهیامکان تعریف ساز و کار تخصیص سهمیه سفرهای رفاهی به کارکنان و خانواده ایشان

 • یکپارچگی

  یکپارچگیاتصال دوسویه با سامانه های پرسنلی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویاامکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های مختلف

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعهو هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید