برسا بنیان گذار سیستم ساز در کشور

برسا، پیشگام توسعه زیرساخت تولید نرم افزار در کشور

شرکت برسا (عضو گروه برسا) از سال 1385 به عنوان یکی از پیشگامان و اولین شرکت هایی است که اقدام به طراحی و ساخت ابزارها و زیرساخت های تولید سامانه های اطلاعاتی و پیاده سازی فرآیندهای سازمانی نموده اند.

این در حالیست که در سطح جهانی نیز در آن زمان شرکت های بسیار معدودی با نگاه جدید پیاده سازی سامانه ها مبتنی بر موتورهای تولید نرم افزار و یا پیاده سازی فرآیندها و BPMS در این زمینه اقدام به کار مینمودند.

نگاه اصلی موسسین شرکت مبتنی بر این مفهوم شکل گرفته است که باید به دنبال روشها و ابزارهایی بود که بتواند تحول بزرگی در فرآیند تولید سامانه های اطلاعاتی ایجاد نماید.

تحلیل تیم مهندسی برسا مبتنی بر این مفهوم شکل گرفته است که فرآیند برنامه نویسی که بطور معمول در تیم های تولید مورد استفاده قرار میگیرد سرعت و چابکی لازم برای توسعه سامانه های اطلاعاتی را دارا نبوده و دارای نواقص بسیاری برای انجام پروژه های نرم افزاری با هزینه پائین و سرعت و کیفیت بالا میباشد.

سرعت و سهولت در توسعه سیستم های اطلاعاتی سازمانی

همانطور که بیان شد برسا به عنوان برسا بنیان گذار سیستم ساز در کشور زیرساخت سیستم ساز را با نیل به 2 هدف اصلی توسعه داده است:
سرعت و سهولت در اجرای پروژه های نرم افزاری بزرگ

بنیان گذار سیستم ساز

برسا، بنیان گذار سیستم ساز در صنعت نرم افزار کشور

یکی از نکات مهم در مسیر رشد شرکت برسا ابداع و ایجاد مفهوم سیستم ساز در صنعت نرم افزاری کشور میباشد. کلمه و مفهوم سیستم ساز به عنوان اولین بار توسط شرکت برسا در سال 1388 ثبت گردید و هدف آن تمرکز بر پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بدون نیاز به کدنویسی و یا با حداقل کدنویسی میباشد.

قطعا این 2 هدف همواره در طول سالهای گذشته محور تمامی فعالیت های شرکت در توسعه محصول سیستم ساز بوده است. قطعا تاثیر تمامی امکاناتی که در یک ابزار در اختیار توسعه دهندگان قرار میگیرد باید منجر به سرعت و سهولت در انجام کار بشود در غیر اینصورت ممکن است امکانات منجر به پیچیدگی بدون ارزش افزوده شود. بنابراین حفظ این 2 ویژگی مهم همواره جزء دغدغه های اصلی تیم مهندسی برسا بوده است.

این ایده از آن جهت حائز اهمیت میباشد که در سالیان بعد سیستم هایی با هدف پیاده سازی فرآیندهای سازمانی با عنوان کلی BPMS وارد دنیای نرم افزار گردید. نرم افزارهای BPMS بطور ویژه بر موضوع فرآیندهای سازمانی تاکید کرده و به نوعی از سایر ابعاد حوزه سیستم های اطلاعاتی مانند مدلسازی اطلاعات و طراحی گزارشات خروجی غافل شده اند.

در حالیکه در مفهوم سیستم ساز توجه همه جانبه ای به تمامی ابعاد توسعه سیستم های اطلاعاتی و پیاده سازی فرآیندهای سازمانی شده است و همین امر منجر به انجام پروژه هایی بزرگ در سطح ملی با موفقیت شده است.