راهکار یکپارچه دولت الکترونیک

Integrated e-government Solution

راهکار یکپارچه دولت الکترونیک برسا

همیاری و ارائه راهکارهای موثر در راستای ایجاد یک بستر تعاملی ارائه خدمات به شهروندان

یکی از الزاماتی که در برنامه های 5 ساله توسعه کشور همواره به ان تاکید شده است تحقق دولت الکترونیک می باشد. اما با توجه به تجارب بدست امده در سال های گذشته تحقق این امر در دستگاه های اجرایی همواره با چالش های متعددی روبرو بوده است. به این منظور شرکت برسا مبتنی بر تجارب گذشته و بررسی گسترده الزامات قانونی و نیازمندی های دستگاه های اجرایی در این حوزه، اقدام به ارائه راهکار یکپارچه ای در این حوزه نموده است. راهکار ارائه شده بر پایه ارکان دولت الکترونیک که شامل شفافیت، کاربر محوری، داده محوری، یکپارچگی و مشارکت مردمی می باشد طراحی و توسعه یافته است.این راهکار، از طریق ارائه مجموعه ای از خدمات و ابزارهای یکپارچه مبتنی بر چهار مولفه درگاه پنجره واحد خدمات، درگاه شفافیت و داده باز، سیستم مدیریت فرایند(BPMS) و سیستم رصد و پایش در پی تحقق این امر می باشد.

مـزایای راهـکار یکپـارچـه دولـت الکتـرونیک بـرسا

از مهم ترین نیازمندی های معاونت فناوری اطلاعات در سازمان ها، چابکی در توسعه سامانه های جدید و اعمال تغییرات و بهبود مستمر در سامانه های عملیاتی سازمان است. محصول (BPMS) برسا، یک پلتفرم توسعه با کد کم (Lowe Code) است که در آن تمام نیازمندی های توسعه سیستمی ، اعم از فرایندها، مدل های داده، فرم ها، سرویس ها، قواعد کسب وکاری و سایر موارد را از طریق ابزارهایی کاملا یکپارچه و به صورت Suite در اختیار سازمان ها قرار می دهد. همچنین با ارائه مولفه های BAM و داشبورد امکان رصد وضعیت کسب وکاری سازمان را به صورت در لحظه برای سطوح مدیریتی مختلف در اختیار سازمان ها قرار می دهد.>

امروزه با توجه به توسعه روزافزون فناوری اطلاعات در سازمان ها و ضرورت الکترونیکی شدن فرایندها، سامانه های متعددی در سطح دستگاه های اجرایی توسعه می یابد. هر یک از سامانه‌های مستقر در این سازمان ها عموما به شکل جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و همین امر باعث می‌شود تا افزونگی اطلاعات بیش از پیش توسعه یابد و هزینه‌های الکترونیکی شدن در فرایند های سازمانی به شدت افزایش یابد. سیستم مدیریت فرایند برسا بستری است که می تواند یکپارچگی سازمانی را به صورت مستمر در سازمان ها پدید بیاورد. به طوریکه علاوه بر امکان توسعه سامانه های جدید در بستر خود را در اختیار قرار می دهد می تواند نقش یکپارچه ساز ی در سطح فرایند را در سازمان ها بازی کند.

مهم‌ترین مزیت شرکت برسا نوین رای، تولید پلتفرم‌های بومی برای توسعه دولت الکترونیک است. لذا راهکار یکپارچه دولت الکترونیک از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است که از آن میان می‌توان به تولید صفرتاصد بر بستر بومی و انطباق کامل با نیازهای سازمان‌ها و دستگاه های اجرایی اشاره کرد. شرکت برسا در حوزه دولت الکترنیک فعالیت‌های خود را توسعه داده و پلتفرم های زیرساختی از جمله BPMS ، پنجره واحد خدمات، درگاه شفافیت و درگاه داده باز را به صورت بومی توسعه داده است. اهمیت دستاوردهای این راهکار تا آنجاست که می‌توان آنها را نوعی سرمایه توسعه دولت الکترونیک برای کشور تلقی کرد.

از مهم ترین نیازمندی های معاونت فناوری اطلاعات در سازمان ها، چابکی در توسعه سامانه های جدید و اعمال تغییرات و بهبود مستمر در سامانه های عملیاتی سازمان است. محصول (BPMS) برسا، یک پلتفرم توسعه با کد کم (Lowe Code) است که در آن تمام نیازمندی های توسعه سیستمی ، اعم از فرایندها، مدل های داده، فرم ها، سرویس ها، قواعد کسب وکاری و سایر موارد را از طریق ابزارهایی کاملا یکپارچه و به صورت Suite در اختیار سازمان ها قرار می دهد. همچنین با ارائه مولفه های BAM و داشبورد امکان رصد وضعیت کسب وکاری سازمان را به صورت در لحظه برای سطوح مدیریتی مختلف در اختیار سازمان ها قرار می دهد.>

یکی دیگر از مزیت های رقابتی شرکت برسا، که آن را در ارائه راهکار یکپارچه دولت الکترونیک متمایز می کند، جامعیت ارائه خدمات و محصولات در راستای پوشش کامل نیازمندی های سازمانی و دستگاه های اجرایی کشور است. به طوریکه همزمان هم زیرساخت توسعه الکترونیکی خدمات و هم بستر ارائه آن به شهروندان را در یک اکوسیستم یکپارچه با امکان رصد و پایش در اختیار سازمان قرار می دهد. لذا این راهکار در ارائه خدمات و محصولات ، موجب بیشترین هم‌گرایی و هم‌افزایی در روش های توسعه دولت الکترنیک در میان شرکت های ایرانی گردیده است و برخلاف راهکارهای خارجی، در هماهنگی کامل با فرهنگ کسب‌وکاری و سازمانی رایج در کشور قرار دارد.


تجارب ویژه