سیستم فکس

معرفی سیستم

با استفاده ازسيستم نمابر مركزی برسا، احتياجی به دستگاه نمابر برای ارسال نمابر وجود ندارد وهر كاربری می‌تواند به آسانی از پشت ميز خود نمابرهايش را دريافت و ارسال نمايد. امكانات اين سيستم عبارتند از:

امکانات سامانه فکس برسا


 • امكان ثبت نمابر دريافتی در دبيرخانه به عنوان نامه وارده

 • امكان توزيع و گردش نمابرهای دريافتی از طريق كارتابل الكترونيک

 • امكان تعريف يک يا چند دستگاه سرويس دهنده برای ارسال و دريافت نمابر در كل مجموعه (دستگاه سرويس دهنده يک كامپيوتر معمولی میباشد كه دارای يك مودم بوده و به خط تلفن متصل می باشد)

 • امكان پيگيری وضعيت نمابرهای ارسالی و اطلاع از ارسال يا عدم ارسال آنها

 • امكان اطلاع دقيق از وقوع مشكلات احتمالی در زمان ارسال مانند اشتباه بودن شماره فكس، عدم پاسخ از گيرنده،وصل نبودن سيستم تلفن و …

 • امكان تعريف سرويس دهنده مستقل برای هر واحد يا دبيرخانه و مديريت آنها

 • امكان تعيين دسترسی كاربران به سرويس دهنده ها بصورت مركزی يا توزيع شده

 • امكان بايگانی نمابرهای ارسالی و دريافتی

 • امكان ارسال انبوه نمابر برای ليستی از گيرندگان

 • امكان مشاهده ليست نمابرهاي ارسالی و دريافتی به همراه تنظيمات مختلف نمايشی

 • هزينه كمتر وراحتی بسيار بيشتر به دليل استفاده از مودم به جای دستگاه نمابر

سیستم فکس برسا

سیستم فکس برسا از ماژول های نرم افزار حوزه اداری است که برپایه سیستم ساز طراحی و توسعه یافته است. در نتیجه این سامانه براحتی می تواند با سایر نرم افزارها و سامانه های این حوزه ارتباط برقرار کند و نیاز سازمان و کاربان را رفع نماید.