سامانه نقلیه

 • امكان تعريف انواع وسايل نقليه شامل: خودرو (سبك، سنگين، سواري، وانت، اتوبوس، ميني بوس، ون، كاميون، تريلر و …) و موتورسيكلت

 • امكان طبقه بندي انواع وسايل نقليه دستگاه بر اساس نحوه استفاده از آنها مانند: عمومي، اختصاصي، تشريفاتي و …

 • امكان تعريف مشخصات عمومي انواع وسايل نقليه موجود شامل: نوع، سيستم، مدل، رنگ، شماره موتور، شماره شاسي، شماره رنگ، شماره شهرباني، سال ساخت، كارخانه سازنده، كشور سازنده و …

 • امكان تعريف واحدهاي سازماني

 • امكان تعريف رانندگان و تحويل گيرندگان وسايل نقليه به همراه مشخصات شخصي و شغلي آنها

 • امكان تعريف و ثبت قوانين و مقررات مورد عمل

 • امكان تعريف مقصدها شامل: نام محل مورد مراجعه و نشاني آنها با ذكر شهر و استان

 • عمليات مربوط به ورود وسايل نقليه

 • عمليات مربوط به خروج وسايل نقليه

 • عمليات مربوط به تحويل وسايل نقليه

 • عمليات مربوط به كاركرد وسايل نقليه

 • عمليات مربوط به تعمير و نگهداري وسايل نقليه

 • عمليات مربوط به بيمه، ماليات، معاينه فني و طرح ترافيك وسايل نقليه

 • عمليات مربوط به سرقت، تصادفات و جرايم

 • عمليات مربوط به ثبت هزينه هاي انجام شده براي وسايل نقليه

 • عمليات مربوط به ثبت اطلاعات فروش وسايل نقليه يا قطعات آنها

 • عمليات مربوط به خدمات ترابري

 • امكان جستجو بر اساس اطلاعات اصلي سيستم

 • امكان جستجوي پويا بر اساس پارامترهاي مختلف و قابل تعريف توسط كاربر

 • امكان توليد فرم هاي مورد نياز كاربران (Form Generator)

 • قابلیت ورود و خروج اطلاعات به اکسل در تمام برنامه

 • تعیین حدود دسترسی برای کاربران

 • ارائه انواع نمودار آماری و مقایسه ای