سامانه تدارکات و خرید

شرح کلی سیستم

یکی از کلیدی ترین ماموریت های بخش تدارکات و مهندسی در بانک اخذ سفارشات کالا، تامین از طریق انبار و یا اقدام برای خرید و نهایتا توزیع کالا در بین واحدهای مصرف کننده و شعب می باشد. نگاه جامع فرآیندگرا و یکپارچه در این بخش الزام می دارد که این بخش بصورت فرآیندهای کاری به هم متصل و فراساختاری پیاده سازی گردد تا هماهنگی واحدهای مختلف در نهایت امر محقق گردد.

سامانه تدارکات و خرید زیر مجموعه نرم افزار راهکار لجستیک و تدارکات و پشتیبانی برسا است. این سیستم بر مبنای سیستم پرقدرت سیستم ساز است که باعث افزایش سرعت پردازش، توسعه پذیری و شخصی سازی می شود.

گزارشات سامانه تدارکات و خرید


 • استخراج گزارش صورتجلسه مربوط به حواله و رسید

 • استخراج گزارش مغایرت های كشف شده انبارگردانی

 • استخراج گزارش آماری از موجودی انبار

 • استخراج گزارش کالاهای مصرفی در مقاطع زمانی مختلف به تفکیک واحدهای درخواست کننده

 • استخراج گزارش از درخواست های تأیید شده

 • استخراج گزارش آماری از حواله و رسید کالاها در بازه های زمانی مختلف

 • استخراج گزارش آماری از انواع کالاها با وضعیت های راکد، جاری، رسیده به نقطه سفارش و موجودی در راه

 • گزارش ماهانه لیست قیمت اموال موجود در انبار تجهیزات فناوری برای ارسال به اداره املاک (جهت بیمه اموال)

 • گزارش ماهانه خروج اموال موجود در انبار تجهیزات فناوری به اداره مالی

 • استخراج گزارش آماری از درخواست های خرید

 • استخراج گزارش های آماری و تحلیلی از فاکتور ها به تفکیک افراد صادر کننده در بازه های زمانی مختلف

 • استخراج گزارش از تاریخچه خرید شامل درخواست خرید تا خرید و رسید آن به انبار

 • تهیه گزارش تأمین کنندگان/ پیمانکاران دارای پروفایل کارتابل

سامانه تدارکات و خرید

فرآیند های اصلی سامانه تدارکات و خرید

سامانه تدارکات و خرید شامل چندین فرایند اصلی است که بصورت مختصر در زیر توضیح داده شده اند.

 • مدیریت تامین کنندگان با توجه به این که در حوزه تامین موضوع ارتباط با فروشندگان و تامین کنندگان به شدت مورد نیاز است ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز از این اشخاص بانک را به شناسایی و تعامل بهینه با تامین کنندگان مختلف هدایت خواهد کرد. از سوی دیگر موضوع ارزیابی تامین کنندگان، لیست های سفید و سیاه و همچنین کنترل مجوزات، محاسبه اررش افزوده و اسناد مورد نیاز در این حالت به سادگی انجام پذیر خواهد بود.

 • اطلاعات پایه کالا و خدمات قطعا در یک سیستم تامین وجود کدینگ استاندارد کالا نقش بسزایی در یکپارچگی اطلاعات خواهد داشت. کدینگ کالا و خدمات هم باید ملاحظات و نیازمندی های مجموعه بانک را مد نظر قرار دهد و هم با استانداردهای کشوری مانند ایران کد همخوانی داشته باشد. در این سیستم سعی بر آن بود تا تمامی اطلاعات مرتبط کالا حتی واحدهای اندازه گیری نیز بصورت جامع و یکپارچه لحاظ شود.

 • فرآیند درخواست کالا از کلیه شعب و واحدهای ستادی قدم اول در فرآیند زنجیره تامین ثبت درخواست کالای مورد نیاز شعب و واحدهای ستادی است که این امر توسط خود شعبه و یا استفاده کنندگان انجام شده و استفاده کنندگان می توانند بطور کامل در جریان مراحل پیشرفت درخواست خود باشند. بدین شکل دیگر درخواست ها بصورت مکاتباتی و یا تلفنی ارسال نشده و از ابتدا در سیستم زنجیره تامین بطور کامل ثبت می شوند.

 • فرآیند تحویل کالا از انبار زمانی که یک درخواست کالا پس از طی مراحل تاییدات سازمانی و فنی به انبار می رسد بر اساس وجود موجودی کافی از طریق انبار در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت. در این سیستم تمامی این فرآیند و البته فرآیند ثبت قبض انبار و تحویل کالا نیز بصورت کامل پوشش داده می شود.

 • فرآیند خرید کالا و تحویل به انبار در صورتی که انبار موجودی کافی برای تحویل کالا در اختیار نداشته باشد اقدام به خرید کالای مورد نیاز صورت می گیرد که خود دارای فرآیند کاملی نظیر انتخاب تامین کننده، اخذ مجوزات فنی، استعلام قیمت، عقد قرارداد، کمیسیون معاملات و غیره می باشد. تمامی مراحل مورد نیاز خرید در سیستم جامع بصورت یک فرآیند یکپارچه پیاده سازی شده است که در ذیل بخشی از طراحی این فرآیند دیده می شود.

 • فرآیند صدور و تسویه فاکتور یکی از موارد مهم و معمولا زمان گیر در فرآیند خرید کالا ثبت فاکتورهای خرید، ارسال به واحد حسابداری تدارکات و نهایتا ارسال به واحد مالی است. در این سیستم تمامی فرآیندهای مرتبط با ثبت و تسویه فاکتورهای خرید بصورت فرآیندهای سیستمی دیده شده و با کمترین میزان ورود اطلاعات کلیه فرآیند بصورت یکپارچه طی می شود.

 • مدیریت کالا و انبار به غیر از فرآیندهای کاری در حوزه تامین کالا، نیاز به مدیریت درست و صحیح کالا و انبار از اجزای کلیدی و حیاتی سیستم تامین می باشد. تعدد انبارها، نیاز به مدیریت یکپارچه و کلان موجودی کالا، بهره مندی از مکانیزم های کنترل موجودی و نقطه سفارش، مدیریت واحدهای اندازه گیری کالا و غیره همگی از نیازهای مهم در حوزه مدیریت کالا و انبار هستند که در این سیستم بصورت کامل به آن پرداخته شده و یکی از کامل ترین سیستم ها در حوزه مدیریت انبار را تشکیل داده است.

امکانات اصلی این سیستم


 • تعریف انواع کالا و گروه های کالا (کالاهای قابل گردش در یک انبار و کالاهای مشابه)

 • کدگذاری کالا (با توجه به گروه های مشخص کالا و استاندارد کدینگ)

 • تعریف انواع وضعیت کالا (نو، دست دوم، اسقاطی)

 • تعریف واحد اندازه گیری اصلی و فرعی برای هر کد کالا

 • تعریف انواع انبار (انبار مطبوعات، تجهیزات فناوری، ملزومات مصرفی و راکد

 • تعریف انبار (با امکان انتصاب انبار به ساختار سازمانی)

 • تعریف دوره انبارگردانی

 • تعریف انواع روش تأمین کالا (ارسال برای خرید، امانی و تحویل مستقیم)

 • تعریف مجوزات و استاندارد مصرف واحد ها برای انواع کالاها

 • ثبت و نگهداری اطلاعات کالا (شامل ثبت دسته ای/ تكی اطلاعات كالا، تعیین وضعیت، تعیین حدود کنترل موجودی، تخصیص بارکد، محل فیزیکی آن و غیره)

 • امکان کنترل موجودی انبارها

 • امکان اعلام کسری موجودی کالا به صورت خودکار

 • امکان تبدیل نقطه سفارش کالا به درخواست خرید

 • ثبت و نگهداری اطلاعات درخواست کالا

 • امکان اخذ تأیید کالای درخواست شده

 • ثبت و نگهداری اطلاعات تأمین کالای درخواستی (کل یا بخشی از درخواست کالا) با تعیین اولویت کالا و روش تأمین كالا

 • امکان تبدیل بخشی/ کل از درخواست کالا به درخواست خرید

 • امکان برنامه ریزی پیشرفته تأمین کالای درخواستی

 • ثبت و نگهداری اطلاعات صدور حواله کالا

 • ثبت اطلاعات برگشت حواله

 • خودکار سازی صدور حواله کالا بر اساس اطلاعات تأمین کالا

 • امکان صدور دستی حواله کالا

 • ثبت و نگهداری اطلاعات رسید کالا و رسید موقت کالا

 • ثبت و نگهداری اطلاعات امحاء اسناد

 • ثبت و نگهداری اطلاعات انبارگردانی (شامل اطلاعات شمارش و وضعیت کالاها با قابلیت ورود اطلاعات از طریق فایل متنی)

 • صدور خودکار اسناد کسری و فزونی کالا در زمان انبارگردانی

 • تعریف انواع خرید (داخلی و خارجی)

 • تعریف انواع فاکتور و وضعیت های مختلف آن

 • تعریف نوع معامله (کلان، خرد، متوسط و جزئی)

 • امکان اخذ تأیید برای درخواست خرید

 • ثبت اطلاعات استعلامات و ارزش ریالی درخواست خرید

 • ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به برنامه ریزی خرید (شامل تعیین روش تأمین هزینه خرید از جمله پرداخت از تنخواه و ارسال صورت حساب به واحد مالی و تعیین نوع معامله بر اساس ارزش برآوردی)

 • ثبت و نگهداری اطلاعات عملیات خرید

 • امکان مشاهده لیست تأمین کنندگان اقلام

 • استخراج فهرست دستور خرید جزئی به ازای گروه کالا

 • گزارش های آماری از حجم خرید، تأمین کنندگان درگیر عملیات خرید و کالای خریداری شده تفکیک انواع کالای خریداری شده (مطبوعات، ملزومات مصرفی و تجهیزات فناوری) در بازه ای زمانی مختلف

 • ثبت و نگهداری وضعیت تأمین کنندگان/ پیمانکاران

 • ثبت و به روزرسانی اطلاعات تأمین کنندگان/پیمانکاران توسط تامین کننده / پیمانکار

 • اعتبارسنجی اطلاعات تامین کنندگان / پیمانکاران(از سازمان ثبت احوال/سازمان ثبت شرکت /ساجات / سامانه روزنامه رسمی کشور)

 • نمایش مشخصات تأمین کننده/ پیمانکار

 • نمایش اطلاعات حساب های فی مابین (حساب های بانک و پیمانکار)

 • نمایش لیست کارهای تخصیص یافته به تامین کننده / پیمانکار

 • تهیه لیست تأمین کنندگان / پیمانکاران به تفکیک گروه کالا