جامعه پذیری

Onboarding

Don't just hire, inspire

کاربرد سامانه

جامعه پذیری فرآيندي است كه به وسيله آن فرد تازه وارد دانش، مهارت و ديدگاه لازم را كسب مي كند و به عضوي موفق و مؤثر براي سازمان تبديل مي گردد و همچنین اطلاعات لازم و كافي را درباره سازماني كه وارد آن شده است كسب مي كند و با قبول ارزش ها، هنجارها و الگوهاي رفتاري آن، خود را با اوضاع مطابقت داده و مي آموزد كه چه بايد بكند و چه انتظاري از او مي رود. این سامانه با در نظر گرفتن اهداف و نیازهای هر مجموعه با توجه به نقش سازمانی افراد به عنوان همراهی موثر در این مرحله حضور می یابد.

مزایای شاخص سامانه


 • انعطاف پذیری

  انعطاف پذیری امکان تعریف همیار و منتور با تعریف وظایف معین و اطلاع رسانی به آنها به جهت بازه های زمانی فرآیند مذکور قبل از ورود همکار جدید

 • چک لیست

  چک لیست امکان تعریف چک لیست تفصیلی کلیه اقدامات لازم قبل، حین و بعد از ورود همکار جدید با مدیریت سطح دسترسی برای هر یک از نقش ها و واحدهای متولی به همراه سیستم آلارم دهی

 • پکیج خوشامدگویی

  پکیج خوشامدگویی طراحی بسیاری از ملزومات بسته خوشامدگویی نظیر راهنمای قوانین سازمان، ارزش ها، رویه ها، پیام خوشامدگویی و … در بستری مناسب

 • تسهیل ارتباطات

  تسهیل ارتباطات امکان ارتباط سریع همکار جدید با منتور و یا Buddy خود و پرسش سوالات و دریافت پاسخ

 • سنجش اثربخشی

  سنجش اثربخشی پایش مستمر اثربخشی با تعریف و سنجش شاخص های مربوطه به جهت اهمیت فرآیند جامعه پذیری در تکمیل فرآیند جذب و تقویت حضور افراد کارامد با اجرای درست این فرآیند

 • یکپارچه با شناسنامه شغل

  یکپارچه با شناسنامه شغل ملاحظه اطلاعات کامل شغل نظیر شرح شغل و شرایط کاری بلافاصله پس از ورود فرد به سازمان

 • یکپارچه با مدیریت عملکرد

  یکپارچه با مدیریت عملکرد اتصال به سامانه مدیریت عملکرد به جهت امکان سنجش و پایش دو طرفه عملکرد همکار جدید و نیز کیفیت مشارکت منتور و Buddy

 • یکپارچه با آموزش

  یکپارچه با آموزش اتصال به سامانه آموزش در راستای آموزش های بدو استخدام و آگاهی همکار جدید از زمان و برنامه اجرایی آنها

 • مدیریت فرآیند

  مدیریت فرآیند طراحی و مدیریت کلیه فرآیندهای جامعه پذیری، اقدامات، زمان بندی و اطلاع رسانی ها مطابق روال داخلی سازمان

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.