نکته مهمی که در طراحی یک زیرساخت تولید نرم افزار باید به آن توجه داشت پیچیدگی، زمان بر بودن و استمرار و استقامت برای حفظ این چنین پلتفرم ها می باشد که گاها شرکت ها ممکن است با مواجه به سختی های راه، از ادامه آن منصرف شوند.

تجربه بررسی برخی از این شرکتها نشان میدهد عمده این زیرساختها در لایه های درونی شرکت تولید کننده نرم افزار مورد استفاده قرار گرفته و پیچیدگی های استفاده از این محصولات به گونه ای بوده است که توان ارائه به مشتری نهایی برای آن فراهم نشده است.

گاها مشاهده می شود شرکت ها از زیرساخت های اوپن سورس برای پیاده سازی بخشهایی از زیرساخت خود استفاده می نمایند که ممکن است این روش مشکلاتی را در توسعه، پشتیبانی و یا به روز رسانی های بعدی نرم افزار بوجود آورد.

همچنین گاها شرکتها از نرم افزارهای کرک و بدون لایسنس استفاده می کنند که کمترین مساله آن، موضوع عدم توانایی در پشتیبانی نرم افزار میباشد. هر چند نمونه های زیادی از مشکلات امنیتی، عدم کارکرد نرم افزار با تغییر نسخه، عدم توسعه توسط شرکت اصلی و سایر مورد از این قبیل، دست به گریبان مشتریان و شرکتهای استفاده کننده بوده است.

عملکرد برسا در مفهوم تولید نرم افزار به صورت سیستمی

خوشبختانه شرکت برسا نوین رای در سطح شرکتهای توسعه دهنده نرم افزار در کشور نیز توانسته بصورت موثر عمل نموده و عنوان سیستم ساز (که کلمه ابداعی شرکت برسا بوده است) به عنوان یک مفهوم در فضای تولید نرم افزار کشور مطرح گردید.

پس از ارائه اولین نسخ سیستم ساز برسا، شرکتهای دیگری نیز به تازگی از این روش هوشمندانه و درست در زمینه تولید نرم افزار اقدام به ورود به این حوزه نموده و تلاش برای ساخت سیستم سازهای دیگری نیز انجام شد.

بنابراین میتوان گفت اعتماد به شرکت برسا نوین رای، به عنوان اولین شرکت تولید کننده سیستم ساز که تمامی مفاهیم مرتبط با این حوزه را بصورت کاملا بومی تدوین و اجرایی نموده است منطقی ترین راه ممکن میباشد.


لینک های پیشنهادی