سیستم ساز برسا در ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، محصول شایسته تقدیر شد.
شرکت برسا نوین رای در ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، در آذر 97، پلتفرم سیستم ساز را ارائه نمود و هیئت ارزیابی این محصول را پس ازبررسی اظهارنامه و مستندات و جلسه ارزیابی ، شایسته تقدیر معرفی نمود.
این همایش که به همت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می شود، مرجعی جهت گردهمایی مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه آخرین دستاوردهای شرکت های معتبر ایرانی است. این ارزیابی که شامل شناسایی مشخصات محصول، نقاط قوت و شناسایی رقبا و مقایسه با آن ها است، ابعاد تکنولوژیک، عملکردی و مالی آن را مورد ارزیابی قرار می دهد.