نمایشگاه تهران هوشمند به همت سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران در تاریخ 18 و 19 آذرماه 1398 در محل نمایشگاه میلاد تهران برگزار گردید. در این همایش که با حضور شرکت های دانش بنیان در حوزه شهر هوشمند برگزار گردید، شرکت های مختلف به ارائه دستاوردهای خود در حوزه شهری پرداختند. شرکت برسا نوین رای نیز علاوه بر ارائه بستر سیستم ساز به عنوان یک BPMS در حوزه مدیریت شهری، آخرین دستاوردهای و سیستم های طراحی شده را به نمایش گذاشت. همچنین شرکت برسا در نشست کمیسیون شرکت های نرم افزاری با فاوای شهرداری های کشور حضور یافته و به ارائه نقطه نظرات خود در زمینه بهبود همکاری فیمابین پرداخت.