در روز سوم نمایشگاه که با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت، غرفه برسا نوین رای حضور پر رنگی در نمایشگاه را تجربه کرد، پذیرای آقای دکتر احمدیان مدیر کل محترم دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودیم. آقای مهندس پارسا مدیر بازاریابی و فروش شرکت با ارائه توضیحات و معرفی محصولات و سوابق شرکت، ایشان و هیئت‌های همراه را با امکانات سیستم ساز آشنا کردند. بسیاری از حاضرین در نمایشگاه از میان دولتی ها و خصوصی ها، جذب “بدون کد بودن سیستم‌ساز” شدند و با این سوال که پلتفرم بدون کد یعنی چه به غرفه برسا مراجعه نمودند تا توضیحات مدیران و همکاران شرکت را بشنوند. حجم درخواست های تکمیل شده برای دموی محصولات در این نمایشگاه قابل توجه و امید بخش است. از سوی دیگر حضور و همراهی خبرگزاری‌ها و اصحاب رسانه که در قالب تهیه خبر، تصویر و فیلم از توضیحات معرفی کنندگان سیستم‌ساز و برسا در غرفه شرکت شایان توجه است.