سامانه تصمیم یار

معرفی سامانه

داده های سازمان عموما به صورت پراکنده در جای جای سازمان ایجاد و در شکل ها و فرمت های مختلف در دل سامانه های اطلاعاتی متنوعی نگهداری می شوند. بهره برداری مطلوب از این داده ها تنها زمانی اتفاق می افتد که این داده ها به صورت متمرکز در یک مخزن داده با یک ساختار استاندارد جمع آوری شود و سپس از طریق تحلیل داده ها و بصری سازی، اطلاعات معنی دار و با ارزشی از آنها استخراج گردد. این اطلاعات همچون یک مشاور مطمئن و بی طرف می تواند در تصمیم گیری های سازمانی و فراسازمانی برای مدیران در سطوح مختلف نقش بسیار مهمی ایفا نمیاند.

سامانه تصمیم یار، راهکاری برای این منظور است که با فناوری های حوزه هوش تجاری و مبتنی بر معماری لامبدا (برای داده های حجیم سازمان)، داده ها را از بخشهای مختلف سازمان جمع آوری و در یک مخزن داده ذخیره نموده و پس از اعمال الگوریتم های تحلیل داده، نتایج را به صورت بصری در قالب انواع داشبوردهای مدیریتی در اختیار کاربران در سطوح مختلف سازمان قرار می دهد.

امکانات سامانه تصمیم یار


 • مخزن داده برای داده ها

  ارائه مخزن داده برای داده های حجیم

 • امکان تحلیل و مدیریت داده ها در سامانه تصمیم یار

  تحلیل و مدیریت داده های بلادرنگ

 • تحلیل و مدیریت داده های حجیم در سامانه تصمیم یار

  تحلیل و مدیریت داده های حجیم

 • داشبوردهای مدیریتی سامانه تصمیم یار

  ارائه داشبوردهای مدیریتی قابل سفارشی سازی

 • معماری لامبدا در سامانه تصمیم یار

  بکارگیری معماری لامبدا در مدیریت داده ها