مقالات سیستم ساز


آموزش BPMN2

در این مقاله به آموزش bpmn2 در سیستم ساز می پردازیم. فصل اول – معرفی و آشنایی با مفاهیم و المان های فرآیند سیستم ساز نحوه تعریف فرآیند برای ایجاد فرآیند جدید ابتدا باید از […]