معیارهای اصلی انتخاب bpms مناسب

 نرم افزار مدیریت فرایند کسب وکار یا همان BPMS بعنوان یک ابزار یا راهکار به معنای واقعی برای طراحی، اجرا، پایش و بهبود فرآیندهای کسب و کار سازمانیست. این راهکار حاکمیتی را درسازمان برای افزایش چابکی و کارایی، فراهم میاورد وبه سازمان اجازه میدهد بتواند عملیات سازمان را با اهداف راهبردی، هم راستا نماید.

 در این راستا ضروریست این ابزار قابلیت یکپارچگی و پیوند زدن اشخاص، سیستمهای اطلاعاتی، وظایف، کسب و کارها، مشتریان و شرکا با یکدیگر را براحتی دارا بوده بطوریکه بتواند تمام فرایندهای خرد و کلان سازمان را بصورت هوشمند و خودکار درآورده و مانع از بروز دوباره کاریها و تاخیرها در فعالیتهای سازمان شود.

 لذا اینجاست که اهمیت انتخاب یک BPMS مناسب برای یک سازمان از توجه بالایی برخوردار میشود و چه بسا هستند سازمانهایی که در هنگام خرید و انتخاب BPMS دچار تردید و سردرگمیهایی میشوند و نیازمند یک راهنمایی از طرف یک مشاور را احساس میکنند.

 در این بخش ما به شما کمک خواهیم کرد تا بدون مشاور و فقط با بررسی چند شاخص اصلی ارزیابی اصلی به تنهایی بتوانید BPMSهای مطرح موجود در کشور را هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ اجرایی بررسی نموده و در نهایت با جمع بندی نهایی بتوانید یک BPMS مناسب و برتر را برای سازمان خود انتخاب نمایید.

 خوب است بدانید که برای خرید یک BPMS مناسب، حدود 700 معیار فنی! وجود دارد که از آنجا که میدانیم تمام این موارد از حوصله خواننده خارج است، لذا با انجام بررسیهای متعدد، ما این موارد را به حدود 100 معیار اصلی کاهش دادیم که بطور قطع میتوان گفت با همین معیارها میتوانید ارزیابی نسبتاً مناسبی روی سیستم‌های منتخب انجام دهید.