فیلم و مدیا


دوره و همایش آموزش دولت الکترونیک

دوره آموزش دولت الکترونیک برسا برگزار شد… در دوره اموزش دولت الکترونیک، مجموعه‌ای از راهکارها و استراتژی‌های پیاده‌سازی دولت الکترونیک برای سازمان‌ها و ادارات دولتی مورد بررسی قرار گرفت. این دوره توسط اساتید برجسته‌ای همچون […]