امروزه با توجه به توسعه روزافزون فناوری اطلاعات در سازمان ها و ضرورت الکترونیکی شدن فرایندها، سامانه های متعددی در سطح دولت توسعه می یابد.

هر یک از سامانه‌های مستقر در این سازمان ها عموما به شکل جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و همین امر باعث می‌شود تا افزونگی اطلاعات بیش از پیش توسعه یابد و هزینه‌های الکترونیکی شدن در فرایند های بین سازمانی به شدت افزایش یابد. یکی از مهترین مولفه ها و شاید چالش های ما در پروژه‌های دولت الکترونیک، همین حرکت به سمت یکپارچگی دولت و راه حل آن تعامل پذیری بین سازمانی است. تعامل‌پذیری یا Interoperability ، در سطح دولت ویژگی است که به قابلیت کار کردن سامانه‌ها و سازمان های گوناگون با یکدیگر دلالت می‌کند.

سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یک سازمان فرابخشی در سال های اخیر با ایجاد زیرساخت‌هایی مانند شبکه‌ ملی اطلاعات، مراکز داده، ایجاد ساختار اطلاعاتی تبادل سرویس میان سازمانها تحت عنوان GSB ، و ارائه سرویس های داده ای پایه نظیر سرویس های شاهکار، سرویس کد پستی، سرویس استعلام مدرک تحصیلی وزارت علوم و …، تعریف استانداردهای «تعامل پذیری» و ساختار تبادل داده قدم بزرگی در راستای ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در این حوزه برداشته است.

شرکت برسا نیز در این مسیر و با در نظرگرفتن نیازمندی های سازمانی در حوزه تعامل پذیری در پنجره واحد خدمات و داده برسا با طراحی و پیاده سازی یک زیر سیستم به نام مدیریت سرویس های خارجی به دنبال تسهیل تعامل پذیری بین سازمانی است. این زیرسیستم به شما یک مکانیزم یکپارچه برای ثبت، فراخوانی و مدیریت سرویس های تعاملی در محدوده خدمات بین سازمانی را ارائه می دهد. به طوری که تمام سرویس های خروجی و ورودی به سازمان در بخش Repository Registry ثبت و توسط Service Manager & Invocation به شیوه های مختلف قابل فراخوانی می گردد. همچنین ما به صورت default سرویس های پایه ای ورودی مانند سرویس های پست ، ثبت احوال و… و سرویس های خروجی و ارتباطی با سامانه هایی مانند G4B و… که در بستر GSB دولت قرار گرفته و از ملزومات دولت الکترونیک هستند را جهت استفاده و فراخوانی (بدون نیاز به کد نویسی ) استقرار داده ایم.


لینک های پیشنهادی