با توجه به قرارداد شرکت برسا نوین رای با شرکت انتقال گاز ایران، طی روزهای اول تا سوم بهمن ماه، حدود سی نفر از مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات مناطق ده‌گانه کشور در دوره آموزشی آشنایی با سیستم‌ساز در محل آکادمی برسا حضور یافتند.

این آموزش‌ها که طی ماه جاری در مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز ادامه خواهد یافت، مقدمه استفاده از سیستم ساز در یکی از تجارب مهم شرکت در کسب و کار با شرکت‌های بخش دولتی است.