سیستم ساز

معرفی

قلپ تپنده راهکار جامع دولت الکترونیک، سیستم ساز می باشد. سیستم ساز با قابلیتهای وسیعی که دارد با کمترین نیاز به کدنویسی می تواند خودکار سازی هر نوع سامانه اطلاعاتی را با کمترین زمان ممکن محقق نماید.
اطلاعات بیشتر در ابن باره را در صفحه سیستم ساز بیابید.